Základná škola s materskou školou Ráztočno

KRÚŽKY V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023

Názov krúžku
Ročník
Vedúci
Spoznávame región
5. - 9. roč.
Mgr. J. Garajová
Strelecký krúžok
2. - 9. roč.
M. Kmeť
Tvorivá dielňa
1. - 4. roč.
Ing. J. Komárová-Konečná
Cvičenia zo SJL
5. - 9. roč.
Mgr. M. Kmeťková


Názov
Vedúci
SZUŠ Volcano
A. Ličková
ZUŠ - výtvarný odbor
T. Klenko, DiS. art.
ZUŠ - hudobný odbor
M. Bella, DiS. art.