Základná škola s materskou školou Ráztočno

Dozor v školskej jedálniPočas výdaja obeda je v školskej jedálni zabezpečený pedagogický dozor.


Správanie sa stravníkov v školskej jedálni1. Pred vstupom do jedálne si žiak umyje ruky.

2. Žiak sa disciplinovane zaradí do radu a čaká na výdaj jedla.

3. Po výdaji jedla si sadne za stôl, kde sa bez hlučnej komunikácie, podľa pravidiel stravovania jedlo konzumuje.

4. Po skonzumovaní jedla si stravník (žiak) po sebe zanechá poriadok a odnesie si taniere a príbor na určené miesto.

5. Z jedálne odchádza disciplinovane.