Základná škola s materskou školou Ráztočno

Aktuálne počty žiakov v triedach pre školský rok 2023/2024

Ročník
Počet žiakov
Ch
D
1.
20
10
10
2.
9
4
5
3.
11
4
7
4.
9
6
3
Spolu I.st.
49
24
25
5.
6
3
3
6.
8
6
2
7.
13
7
6
8.
9
1
8
9.
13
7
6
Spolu II.st.
49
24
25
Spolu I. a II.st.
98 + 3 žiaci so vzdelávaním mimo územia SR
48
50
Materská škola
43 + 1 individuálne vzdelávanie