Základná škola s materskou školou Ráztočno

Výdaj obedovObedy sa vydávajú v čase:

Od 11.00 – do 11.30 hod       cudzí stravníci

Od 11.30 – do 12.00 hod       deti MŠ

Od 11.20 – do 13.00 hod       žiaci ZŠ a zamestnanci

Strava sa nevydáva mimo školskej jedálne. Výnimkou je náhle ochorenie dieťaťa – v tom prípade si rodič môže odobrať obed
v prvý deň ochorenia do obedára, ktorý vyhovuje hygienickým predpisom. Nasledujúce dni sa dieťa odhlási. Do obedára
sa strava vydáva iba cudzím stravníkom.