Základná škola s materskou školou Ráztočno

2017/2018

Otvorenie školského roka
O Z N A M :

Strava v školskej jedálni sa začína vydávať nasledovne:

Deti MŠ a cudzí stravníci od 4. septembra 2017

Žiaci ZŠ od 5. septembra 2017

Cena stravnej jednotky:

Materská škola:

- desiata, obed a olovrant          1,27 €/deň

a režijné náklady 2,50 €/mesiac bez ohľadu na to, koľko dní v mesiaci sa dieťa prestravuje

Základná škola:

- žiaci 1. – 4. ročníka (stravníci od 6 – 11 rokov)          1,09 €/obed

a režijné náklady 2,50 €/mesiac bez ohľadu na to, koľko dní v mesiaci sa dieťa prestravuje

- žiaci 5. – 9. ročníka (stravníci od 11 – 15 rokov)          1,16 €/obed

a režijné náklady 2,50 €/mesiac bez ohľadu na to, koľko dní v mesiaci sa dieťa prestravuje

Cudzí stravníci:

2,80 €/obed

Záujemcovia sa môžu náhlásiť telefonicky na číslach:

0948 60 66 69

0908 22 60 81

Otvorenie školského roka 2017/2018

Tak už to začalo... :) Po dvoch mesiacoch oddychu žiaci znova prekročili prah školy a svojich tried. Pani riaditeľka všetkých privítala svojím príhovorom. Zvlášť sa však prihovorila prvákom a deviatakom. Prváci si zaspievali pieseň, ktorú ich ako predškolákov naučili pani učiteľky v MŠ a tiež sme si všetci zaspievali aj našu školskú hymnu. Po príhovore pána starostu sa žiaci stretli so svojimi triednymi pani učiteľkami vo svojich triedach. Všetko je pripravené, môžeme začať... :)

Aj takto sa dajú učiť písmenká

Aj takýmto zábavným spôsobom sa učia v našej škole prváci písať písmenká. Veď predsa nemusí to byť stále len zošit, pero, farbičky... Písmenká sa dajú vytvárať zo špajdlí alebo písať do múky. Táto jednoduchá aktivita prináša deťom veľa radosti. Veď pod ich malými prštekmi sa objavujú prvé písmenká. Rozvíja sa tak ich predstavivosť, tvorivosť, jemná motorika i záujem o písanie. Tak nech im táto radosť z písania vydrží čo najdlhšie :)

Aktivity školy za september

Ako na každej škole, aj na tej našej robíme počas školského roka rôzne aktivity. Sú zamerané nielen na prehĺbenie naučených vedomostí, ale najmä na oživenie „školského života“. Aby to celé nebolo len o učení, ale aby to učenie bolo radostné, popretkávané peknými zážitkami z rôznych akcií.Jesenná výzdoba

Jeseň je veľmi pekné ročné obdobie. Príroda svojou prípravou na zimný spánok hýri všetkými farbami: zelenou, hnedou, žltou, červenou a ich rôznymi odtieňmi. A jesenné plody... všade ich je dosť. Gaštany, tekvice, jablká, lístie, škrupinky, konáriky... Vďaka šikovným ručičkám našich žiakov vznikla v našej škole krásna jesenná výzdoba. Aj takto milo sa dá využiť voľný čas a tvorivosť detí.

Zmena pri odhlasovaní respektíve prihlasovaní zo stravy v školskej jedálni.

Zmena platí od 25. októbra 2017 a to nasledovne:

Odhlásiť, respektíve prihlásiť

na pondelok je možné do piatku do 9.00 hod.

na utorok do pondelka do 9.00 hod.

na stredu do utorka do 9.00 hod.

na štvrtok do stredy do 9.00 hod.

na piatok do štvrtku do 9.00 hod.

Príklad: na pondelok 6.11.2017 je možné odhlásiť respektíve prihlásiť sa do piatku 3.11.2017 do 9.00 hod.

Hudba spája

V rámci mesiaca úcty k starším sme 26. 10. 2017 v škole mali hudobno-výchovný program pod názvom „Hudba spája“. Bolo to veľmi pekné a poučné. Známe piesne, ktoré sme si mohli všetci zaspievať, sa striedali s hovoreným slovom výchovného charakteru. A že sa to všetkým páčilo, dokazuje aj to, že kým si veľkáči pospevovali, naši prvostupniari vyskočili zo stoličiek a celkom spontánne začali tancovať. Ako super sa vedia tie deti baviť! :)

Burza práce

Žiaci 8. a 9. roč. sa 19. 10. 2017 zúčastnili v Športovej hale v Prievidzi „Burzy práce“. Mali možnosť dozvedieť sa viac o pracovných príležitostiach a možnostiach štúdia na stredných školách, ktoré prezentovali svoje odbory a svoju činnosť. Mohli tak získať odpoveď na otázku, pre akú strednú školu sa rozhodnúť.

Hovorme o jedle

Aj naša škola sa zapojila do súťažno-vzdelávacej aktivity „Hovorme o jedle“, ktorá sa uskutočnila od 16. do 20. 10. 2017. V škole sme robili rôzne aktivity, napr. žiaci z 1. stupňa sa každý deň obliekli do inej farby – podľa vyhlásených aktuálnych tém. Na každej vyučovacej hodine sme sa venovali jednotlivým témam. Aby sme naše zdravie ešte viac upevnili, pridali sme k aktivitám aj pohyb – „Cvičí celá škola“. Čitateľskú gramotnosť sme si rozvíjali aktivitou „Číta celá škola“. V rámci výtvarnej výchovy sme sa zapojili aj do výtvarnej súťaže.

Hodina biológie

„Povedz mi to a ja to zabudnem, ukáž mi to a ja si to zapamätám, nechaj ma to urobiť a ja to pochopím.“ (B. Franklin) ...
Aj takto môže vyzerať hodina biológie.

Imatrikulácia prvákov

Dva dni pred jesennými prázdninami naši prváci zložili sľub a stali sa tak riadnymi žiakmi našej školy.

Divadelné predstavenie Polepetko

Divadelné predstavenie Polepetko, ktorého sme sa zúčastnili 6. decembra, bolo nádherné, plné humoru, radosti... a malo aj svoju myšlienku: „Čím viac lásky dáme, tým viac dostaneme.“ Ďakujeme.

Mikuláš v našej škole

Ako sme 6. decembra čakali na Mikuláša a nakoniec sme sa ho dočkali... Aká to len bola radosť!

Týždeň v športovom oblečení

Týždeň od 27. novembra do 1. decembra sme sa učili v športovom oblečení, každé ráno sme vyučovanie začínali rozcvičkou a aj v rámci vyučovania sme si rozprávali o vhodnom oblečení pre rôzne príležitosti.

Vianočný turnaj vo florbale

28. 12. 2017 sa v Handlovej uskutočnil vianočný turnaj vo florbale O pohár riaditeľky CVČ. V kategórii mladší žiaci obsadili naši žiaci 3. miesto, v kategórii starší žiaci tiež obsadili naši žiaci 3. miesto. Žiakom srdečne blahoželáme!

Prezentácia k ľudským právam

13. 12. 2017 si žiačky 8. roč. pripravili pre všetkých žiakov krátku prezentáciu k ľudským právam. Žiaci sa mohli dozvedieť, nielen aké majú práva a povinnosti, ale aj ako si treba vážiť, že máme prístup k vzdelaniu a žijeme v slobodnom štáte.

Vývoj ľudových hudobných nástrojov

30. januára 2018 sme v našej škole mali hudobné predstavenie, v ktorom sme sa dozvedeli o vývoji ľudových hudobných nástrojov. Zúčastnili sa ho nielen žiaci I. a II. stupňa, ale aj naši predškoláci z MŠ. Predstavenie bolo zábavné, poučné a podané veľmi zaujímavým spôsobom.

2% daní pre Základnú školu s materskou školou Ráztočno

Priatelia školy, ďakujeme za dôveru všetkým, ktorí ste poskytli základnej škole s materskou školou 2% daní v minulom roku. Z poskytnutých finančných prostriedkov boli uhradené nové školské lavice, ktorými sú vybavené už všetky triedy školy, učebné pomôcky na telesnú výchovu a divadelné predstavenie pre deti materskej a základnej školy. Rodičovské združenie sa aj tento rok uchádza o 2% Vašich daní. Získané finančné prostriedky sa plánujú použiť na skvalitnenie vyučovacieho procesu nákupom moderných učebných pomôcok a na úpravy v okolí školy.

Údaje o prijímateľovi:

Názov: SRRZ – Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou

Sídlo: Komenského 428/43, 972 31 Ráztočno

Právna forma: občianske združenie

IČO: 173196170815

Postup pri poukázaní 2% daní je nasledovný:

1. ROČNÉ ZÚČTOVANIE VÁM ROBÍ ZAMESTNÁVATEĽ

a) tlačivo - vyhlásenie získate na stránke obce, na stránke školy, priamo v škole,

b) vyplnené tlačivo je potrebné doručiť na školu alebo priamo na Daňový úrad v Prievidzi.

2. DAŇOVÉ PRIZNANIE SI PODÁVATE SAMI

Pozvánka na Hviezdoslavov KubínPraktické vyučovanie prvouky

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

Sme radi, že aj medzi našimi žiakmi je veľa tých, ktorí majú úctu k slovenskému jazyku. Marec je mesiacom knihy, a pri tejto príležitosti sa konajú súťaže v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Školské kolo literárnej súťaže nám odhalilo, aké talenty máme v škole. Žiaci, ktorí sa nezľakli sily umeleckého slova, ktorí so svojimi rodičmi, pani učiteľkami cvičili a čarovali so slovíčkami, predviedli svoje schopnosti a nadanie v školskom kole súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, dňa 8. marca 2018. Súťaž sa konala v obradnej sieni Obecného úradu v Ráztočne a jej súčasťou bol aj krátky program pri príležitosti sviatku všetkých žien MDŽ.

Projektová práca z nemeckého jazyka

Skupina žiakov z 5., 6. a 7. ročníka prezentovali svoje práce na tému: „Ja a môj priateľ.“ Žiaci z 8. triedy si urobili projektovú prácu, kde opisovali svoj vzťah k pozeraniu televízie. Prezentácia dopadla výborne, svoje práce si žiaci vystavili v triede.

Noc s Andersenom

23. 3. 2018 - 24. 3. 2018

od 15:00 h do 8:00 hOtvorená hodina pre predškolákov z MŠ Jalovec: „Z každého rožka troška“

Ráno 14. marca 2018 sme netrpezlivo očakávali príchod predškolákov z MŠ Jalovec. A dočkali sme sa! Ukázali sme im, ako píšeme, čítame, dokonca aj ich sme zapojili do riešenia úloh. Veríme, že sa im v našej škole páčilo.

Otvorená hodina etickej výchovy pre predškolákov

19. marca 2018 sa naši budúci prváci prišli pozrieť na hodinu etickej výchovy. Hravou formou sa zoznámili s budúcimi spolužiakmi, ktorí ich obdarovali malým darčekom.

 zapisnylistokdo1roc2018.pdf (95k) 28.3.2018 11:30 v.1

Noc s Andersenom

Dňa 23. 3. až 24. 3. 2018 sa po siedmykrát konala na našej škole Noc s Andersenom. Do projektu sme sa zapojili ako jedna zo 240 škôl v rámci Slovenska. Žiaci si domov odniesli množstvo skvelých zážitkov. Mobilné planetárium nám predstavilo vesmír a našu planétu. Ockovia prečítali rozprávku Cínový vojačik, ktorá v tento deň oslavovala svoje 180-te narodeniny. Predstavu o vojačikovi deti zhmotnili nakreslením plagátu. Umenie vystriedalo dobrodružstvo. Hľadanie ukrytej knihy žiakov premenilo na detektívov, nočný pochod s baterkami na nebojácnych hrdinov. Športové výkony museli podať o polnoci pri futbale a vybíjanej. Hľadať stratený poklad zvládli v skorých ranných hodinách druhostupniari bez problémov. Rozprávaním nielen o knihách sa okračovalo až do rána. O občerstvenie sa postarali sponzori: Rema (Remeň Štefan, Prievidza), Eden (Machovič Ján, Krupina), COOP Jednota SD, rodičia (koláče).

Deň Zeme

23. 4. 2018 sme si sadením lipy uctili 100. výročie vzniku prvej ČSR. Zároveň sme si pripomenuli Deň Zeme. Cieľom všetkých sprievodných aktivít je pripomenúť si závislosť života od cenných darov Zeme, ktoré je potrebné chrániť. Žime v hesle: „Chráňme si našu planétu.“

Zápis prvákov

Trávenie prestávok

Školský areál poskytuje našim žiakom pekný priestor na trávenie veľkých prestávok.

Výrobky žiakov z recyklovateľných materiálov

Exkurzia Levice Atlantis Center

30. 4. 2018 sme celá škola išli do Levíc na exkurziu do Atlantis Center. Žiaci I. stupňa sa zúčastnili programov Vesmír a Dinosaury, žiaci II. stupňa oboznámili s technickými vynálezmi 21. storočia (drony, simulátory, hoverboardy) a s vývojom zemegule. Všetci sme si pozreli zaujímavé interaktívne exponáty. Každý dostal aj malý darček.

Beseda

2. 5. 2018 sa uskutočnila beseda s príslušníkom armády, vojakom vo výslužbe, pplk. Ing. T. Čičmancom.

Deň matiek

Dňa 13. 5. 2018 sa v kultúrnom dome uskutočnil program pri príležitosti Dňa matiek. Program si s láskou pripravili deti MŠ, žiaci prvého a druhého stupňa ZŠ. Mamičkám zatancovala aj tanečná skupina Volcano a predstavil sa aj divadelný
odbor ZUŠ.

Škola v prírode

Žiaci I. st. sa zúčastnili školy v prírode na chate Kollárová pri Ostrom Grúni. Ešte dlho budú spomínať na prežité chvíle v prekrásnom horskom prostredí. Utužili sa staré priateľstvá a nadviazali sa nové so žiakmi z inej školy. Dlho nezabudnú na úžasné animátorky, ktoré sa im postarali o zaujímavý program. Učitelia mali možnosť spoznávať žiakov aj mimo školského prostredia.

Družstvo mladých zdravotníkov

Dňa 22. 5. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili okresnej súťaže Družstiev mladých zdravotníkov. Dve družstvá 1. a 2. stupňa si zmerali svoje vedomosti a zručnosti s ostatnými družstvami, pričom sa im podarilo získať popredné miesta.

Partizánske bunkre

Dňa 31. 5. 2018 sa v spolupráci s obecným úradom uskutočnila praktická časť prierezovej témy Ochrana života a zdravia. Účastníci si prezreli partizánske bunkre, vypočuli si krátku prednášku o bojoch v miestnych lesoch a nakoniec sa všetci stretli v Suchom, kde ich čakalo malé pohostenie.

Deň detí

Dňa 1. júna 2018 sme v našej škole oslávili Medzinárodný deň detí. Na začiatku sme sa stretli na ihrisku, kde nám tretiaci zahrali divadielko v anglickom jazyku. Potom sa žiaci 1. stupňa a materskej školy zúčastnili súťaží a aktivít, ktoré si pre nich pripravili žiaci 2. stupňa. Deň sme ukončili hudobným vystúpením.

Exkurzia Viedeň

11. 6. 2018 sa žiaci 2. stupňa a niektorí žiaci z 1. stupňa zúčastnili exkurzie do Viedne. Prezreli si Národné biologické múzeum, Námestie Márie Terézie, Dóm svätého Štefana a záhrady pri zámku Schönbrunn.