Základná škola s materskou školou Ráztočno

Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy

Rodič je povinný odhlásiť /resp. prihlásiť/ dieťa zo stravy deň vopred do 9.hod a to:

– osobne v školskej jedálni

– telefonicky na čísle: 0910 763 339

Za neodhlásenú, resp. včas neodobratú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje. Neodhlásený obed je možné odobrať do obedára v prvý deň choroby.

Preplatky sa odpočítavajú dva mesiace pozadu. Vzniknuté preplatky budú vrátené bankovým prevodom na účet rodiča, zákonného zástupcu alebo stravníka.