Základná škola s materskou školou Ráztočno

2% daní pre Základnú školu s materskou školou Ráztočno

Vážení rodičia a priatelia školy,

zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a skvalitnenie vybavenia školy.

Ak Vám robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ a rozhodnete sa darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, najneskôr do 30. apríla 2022 doručte k nám do školy dve tlačivá:

1. „Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane“ (môžete si ho prevziať aj u nás v škole)
2. „Potvrdenie o zaplatení dane“ (toto tlačivo Vám dá zamestnávateľ).

Ak si podávate daňové priznanie na poukázanie 2 % (resp. 1 %), uveďte v ňom nasledovné údaje:

Obchodné meno: SRRZ-RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU

Identifikačné číslo (IČO): 173196170815

ĎAKUJEME!