Základná škola s materskou školou Ráztočno

2013/2014

Prváci

Keďže je pre prvákov tento rok 2013/2014 novým a zároveň aj prvým školským rokom, prajeme im veľa šťastia a úspechov.

Dopravná výchova

Dňa 10. septembra žiaci 1. stupňa absolvovali kurz dopravnej výchovy prostredníctvom rôznych situácií na dopravnom ihrisku. Tak, ako každoročne, si deti prakticky pripomenuli zásady cestnej premávky a zopakovali si dopravné značky, aby si vedeli ochrániť svoje zdravie a predišli možným úrazom, nástrahám a nebezpečenstvám hroziacim na našich cestách.

Vývoj zbraní stredoveku

Dňa 13. septembra do našej školy zavítala skupinka nadšencov histórie a stredovekých zbraní. Názorne sa žiaci oboznámili s rôznymi druhmi stredovekých bodných, sečných a palných zbraní, ale aj so spôsobom boja i chránenia sa pri útokoch nepriateľov v minulosti. Niektoré deti si sami na vlastnej koži vyskúšali, čo všetko si musel na seba obliecť taký stredoveký bojovník (prilby a brnenie). Porovnávali veľkosť a váhu mečov, ba dokonca sa útokmi a šermovaním presvedčili o ich pružnosti aj v súčasnosti.

Deň s mládežou

Dňa 20. septembra 2013 sa žiaci 8. – 9. ročníka zúčastnili zaujímavého podujatia Deň s mládežou – POZNAJ INÝCH, POZNÁŠ SÁM SEBA. Na Námestí slobody v Prievidzi sa prezentovalo 9 stredných škôl a vyše 20 mládežníckych organizácií. Pútavou formou, prostredníctvom informačných stánkov a kultúrnych vystúpení, študenti oboznamovali žiakov so svojimi študijnými a učebnými odbormi. 5. ročník akcie mal opäť úspech, pretože jeho cieľom bolo zblížiť mladých ľudí, čo sa aj podarilo.

Literatúra na cestách

Dňa 4. októbra navštívili našu školu slovenskí spisovatelia a publicisti Jozef Banáš, Marek Mittaš a Rasťo Piško. V rámci projektu Literatúra na cestách cestujú po Slovensku, v mestských knižniciach a školách predstavuú svoju tvorbu a na besedách upozorňujú najmä mladú generáciu na to, aby nezabúdali na literatúru, viac čítali alebo písali, objavovali tak skryté svety fantázie a tvorivosti.

Ochrana života a zdravia – účelové cvičenie

V dňoch od 8. – 9. októbra, počas účelového cvičenia, mladšie deti (časť chotára Suché) a starší žiaci (Tri studničky) absolvovali pohyb a pobyt v prírode, kde si prakticky zopakovali zásady orientácie v prírode, ochranu chránených druhov rastlín a zvierat či ochranu životného prostredia. Teoretická časť v triedach bola zameraná najmä na ochranu a starostlivosť vlastného zdravia, stravovacie návyky a opatrnosť a bezpečnosť, ale aj riešenie konfliktov.

Rekonštrukcia školy

Imatrikulácia prvákov

Dňa 29. októbra v popoludňajších hodinách opäť naši prváčikovia splnili všetky podmienky a vstúpili tak do cechu žiackeho. Najprv sa preniesli do ríše rozprávok a prešli rôznymi skúškami, potom spoločne slávnostne zložili sľub a sám kráľ ich pasoval za riadnych žiakov našej školy. Princezničky ich nakoniec obdarovali medailou, pamätným listom a malou pozornosťou.

Návšteva divadla vo Zvolene

Naši žiaci v dňoch 12. a 13. novembra navštívili Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene. Starší žiaci sa prostredníctvom drámy Na konci zoznámili s pestrými a ťažkými životnými osudmi nášho realistického spisovateľa a dramatika Jozefa Gregora Tajovského. Inscenácia bola vynikajúcim doplnkom k výučbe, pretože sme si ňou sprítomnili kus našej minulosti, ľudové zvyky a obyčaje modernými prostriedkami. Menšie deti sa potešili pôvodnou slovenskou rozprávku Polepetko – rozprávkou pre všetkých, ktorí si poplietli všetko. Vďaka neopakovateľnému humoru a hravým pesničkám sme si uvedomili, že nezáleží na tom, koľkokrát sa dieťa popletie – podstatné je láskavé srdce, dobrý úmysel a chvíle, v ktorých chceme jeden druhému porozumieť. A netreba na to ani divadelné javisko, ani drahé rekvizity či kostýmy. Stačí len chuť sa hrať a aj bežná obývačka sa môže zmeniť na čarovné miesto. Ďakujeme OÚ za záujmové vzdelávanie.

Týždeň zdravej výživy

Stará ľudová múdrosť vraví:

Raňajky zjedz sám, obed si rozdeľ s priateľom a večeru daj nepriateľovi.

V období od 18. 11. do 22. 11. sa uskutočnil na našej škole Týždeň zdravej výživy, ktorý bol zameraný na podporu zdravia a zdravotného životného štýlu. Na našej ceste za zdravím si deti spolu s pani učiteľkami vymysleli a zrealizovali množstvo zaujímavých a zdravých aktivít, ktoré potvrdili invenciu, fantáziu i zápal pre podporu zdravia.

A tu sú niektoré z našich aktivít:

 • rozhovory o pitnom režime, zdravej výžive, hygiene a športovaní,
 • ochutnávka zdravých nátierok v školskej jedálni,
 • tvorba plagátov a projektov na témy Zdravá výživa, Stravovanie v minulosti, Pohybom ku zdraviu, Hravo ži zdravo,
 • výtvarné práce a výstavky na tému Veselé ovocie a zeleninka,
 • tvorba básní a aforizmov o vode a zdravej životospráve,
 • štatistika pitného režimu detí, zdravý a nezdravý jedálny lístok,
 • spievame piesne o zdraví a pohybe.

 • Sme radi, že táto akcia sa stala obľúbenou a hravou formou pripravuje naše deti na zdravý životný štýl.

  Ďakujeme pani učiteľkám a kuchárkam, deťom a rodičom, ktorí nás podporili na našej ceste za zdravím a všetkým, ktorí sa s chuťou zapojili.

  Najkrajšia povesť o Prievidzi

  Súťaž Najkrajšia povesť o Prievidzi bola vyhlásená pri príležitosti roku výročí mesta ešte vo februári tohto roku. Prievidza si pripomenula 900. výročie prvej písomnej zmienky o meste v Zoborskej listine a 630. výročie udelenia kráľovských výsad uhorskou kráľovnou Máriou, poddanská osada s názvom Prievidza bola povýšená na slobodné kráľovské mesto so svojimi právami a povinnosťami.
  Do tejto súťaže sa aktívne zapojili aj naše žiačky, preto sa dňa 25. novembra 2013 zúčastnili jej slávnostného vyhodnotenia v Hornonitrianskej knižnici. O svojom nadaní a literárnom ume nás presvedčili žiačky zo 7. a 9. ročníka, ktoré boli ocenené pamätnou listinou a peknými vecnými cenami.

  Výherkyniam srdečne blahoželáme!

  Umenie regiónu

  Vo štvrtok 28. novembra sa naše šikovné žiačky zo 6. a 7. ročníka zúčastnili milého podujatia zameraného na pripomínanie si prastarých ľudových tradícií a prezentáciu umeleckých remesiel. V Kultúrnom dome v Prievidzi sa z nich razom stali zručné remeselníčky. Dievčatá si vyskúšali rôzne ľudové techniky: zdobenie medovníčkov, viazanie kvetov do vencov a svietnikov, pletenie košíkov, výrobu vianočných ozdôb a maľbu na sklo. Popri tom si uvedomili, že takto jednoducho si kedysi dávno chudobní ľudia počas Vianoc ozdobovali svoje príbytky.

  Príchod Mikuláša

  Mikuláš v škôlke

  Vyhodnotenie Týždňa zdravia

  V týchto dňoch sa opäť stretli zástupcovia tried na Žiackej školskej rade, kde vyhodnotili všetky práce a projekty, ktoré žiaci vytvorili počas minulého týždňa. Spoločne sa zhodli na tom, že najtvorivejšia, najzaujímavejšia a najnáročnejšia bola práca žiakov 6. a 5. ročníka.
  Poďakovanie a veľká pochvala patrí všetkým, ktorí sa s chuťou zapájajú do aktivít školy.

  Vianočná burza

  Vianoce sú jedny z najkrajších sviatkov v roku. Čoskoro sa nám už rozhorí štvrtá sviečka a to je znamenie, že o pár dní sú tu Vianoce - sviatky pokoja, radosti a lásky. Vinaočnú atmosféru sme vytvorili aj v našej škole a to v utorok, 17. decembra, na Vianočnej burze. Naše deti, spolužiaci a kamaráti si najprv pripravili krátke kultúrne vystúpenie. Neskôr už prebiehala burza, na ktorej žiaci predávali svoje výrobky. Dúfame, že táto milá predvianočná akcia rozohriala vaše srdiečka!

  Divadelné predstavenie Čert a Káča (19.12.)

  Európa v škole

  Žiaci 5. - 7. roč. sa zúčastnili súťaže Európa v škole a vytvorili tieto krásne projekty:

  Školský stolnotenisový turnaj

  14. 2. 2014 sa na našej škole uskutočnil Školský stolnotenisový turnaj, ktorý organizovali žiaci 8. a 9. roč. V duchu dobrej nálady a súťaživosti si zmerali sily všetci zúčastnení a každý dostal Účastnícky list. Víťaz si odniesol peknú vecnú cenu. Srdečne blahoželáme.

  Učíme sa navzájom

  Netradičným spôsobom sa v škole vymieňali nielen informácie, ale aj zručnosti dňa 26. februára 2014. V časti školy, kde sú umiestnené historické artefakty, žiaci piateho ročníka svojim spolužiakom prvého až štvrtého ročníka prezentovali informácie z histórie a života ľudí obce. Nezabudnuteľným zážitkom pre žiakov bolo preniknúť do tajov košikárstva. Veľmi pekne ďakujeme pani M. Gilanovej a pánovi J. Gilanovi, ktorí deťom nielen porozprávali, predviedli, ale im aj umožnili vyskúšať si zručnosť pletenia košíka a korbáčov. Čo si žiaci o histórii obce zapamätali, následne si overili vypracovaním zadaných úloh.

  Deň s knihou

  Počas celého marca sme väčšiu pozornosť venovali knihám a čítaniu. Žiaci si mali možnosť objednať knihy, tvorili obálky na knihy a ilustrácie, vyzdobili si triedy výstavkami. Marec – mesiac knihy sme zavŕšili aktivitou Deň s knihou, kde žiaci prezentovali svoje obľúbené knihy.

  Kultúrne podujatia

  V našej škole sa pravidelne uskutočňujú kultúrne podujatia. Aj v mesiaci marec si žiaci mohli pozrieť divadelné spracovanie rozprávky Snehulienka.  Menšie deti si samy zahrali a zaspievali počas výchovného koncertu Ježko, ktorý sa im veľmi páčil.

  Perníková chalúpka

  Dňa 27. 03. 2014 žiačky 7. ročníka pripravili pre deti materskej školy pri príležitosti mesiaca knihy krátke divadelné predstavenie Perníková chalúpka. Žiačky školy tak chceli u škôlkarov a žiakov v ŠKD vytvoriť podmienky vzťahu ku knihám práve pri obľúbenej rozprávke.

  Plavecký výcvik

  V dňoch 24. 3. – 4. 4. 2014 sa žiaci 3. roč. zúčastnili základného plaveckého výcviku. V príjemnom prostredí sa nielen naučili plávať, ale prežili veľa pekných spoločných chvíľ.

  Oslobodenie obce - 69. výročie

  Dňa 4. apríla sme si pripomenuli 69. výročie oslobodenia našej obce. Svoju úctu a vďaku všetkým hrdinom, našim spoluobčanom, ktorí položili životy za naše oslobodenie, sme vyjadrili najprv pri pamätníku, a potom aj rozhlasovou reláciou, ktorá rozprávala o hrôzach vojny. Spoločne sme si zaspomínali na to, o čom počúvame čoraz menej. Česť pamiatke našich osloboditeľov!

  Handlovské športové hry - plávanie

  Dňa 15. 4. 2014 sa uskutočnili Handlovské športové dni, ktorých sa zúčastnili dvaja zástupcovia našej školy. V plávaní obsadila naša žiačka dve pekné miesta. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

  Dupkaný čardáš

  Do vytvorenia slovenského rekordu so zápisom do Slovenskej knihy rekordov v tanci Dupkaný čardáš prispeli aj žiaci našej školy. V rovnakom čase v štyroch mestách tancovalo 4 514 tanečníkov a z toho na Námestí slobody v Prievidzi 1 590 ľudí. Žiaci školy majú tanec výborne zvládnutý. Prisľúbili, že ho naučia aj všetky mamičky z Ráztočna, ktoré sa zúčastnia kultúrneho podujatia pri príležitosti Dňa matiek 11. mája v Kultúrnom dome.

  Deň matiek

  Príjemnú atmosféru osláv Dňa matiek vám dňa 11. mája spestrili nielen naše najmenšie deti z materskej škôlky, ale aj žiaci základnej školy. Svojim mamičkám uvili kytičku vďaky vo forme básničiek, pesničiek a scénok. V kultúrnom programe sa predstavili napríklad žiaci 3. a 4. ročníka svojou anglickou pesničkou, pekne zatancovali a zaspievali piatačky či deti zo školskej družiny a zaujímavé tanečné vystúpenie nám predstavili dievčatá z tanečnej skupiny Stars zo Súkromnej základnej umeleckej školy Volcano.

  Medzinárodný deň mlieka

  Dňa 20. mája 2014 sme si pripomenuli Medzinárodný deň mlieka, pretože mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek ľudskej výživy. Naše pani kuchárky v spolupráci s firmou EDEN Krupina a žiačkami II. stupňa nám cez prestávku pripravili malú ochutnávku mliečneho nápoja. Skoro nikto ochutnávkou neohrdol, dokonca ani pani učiteľky. K obedu sme v školskej jedálni dostali aj ovocný jogurt.
  Deň mlieka sa nám veľmi páčil a dúfame, že si ho o rok zopakujeme znovu!

  Exkurzie – Harmanecká jaskyňa, Uhrovec – Uhrovský hrad

  Dňa 23. mája sa naši žiaci 1. - 9. ročníka zúčastnili dvoch exkurzií. Menšie deti sa zoznámili s prírodnými krásami Harmaneckej jasyne a starší žiaci navštívili rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci, odkiaľ sa potom vybrali na zrúcaninu Uhrovského hradu. Poďakovanie patrí predovšetkým Obecnému úradu v Ráztočne, ktorý aktivitu finančne podporil, ďalej učiteľkám, ktoré zabezpečili dozor a samozrejme, žiakom, ktorí vďaka vzornému správaniu umocnili pozitívny dojem z príjemne stráveného dňa.

  Slávnostné ukončenie šk. roka 2013/2014

  Konečne nadišiel vytúžený 27. jún!

  Posledné zvonenie...

  Školský rok sa skončil a my sme sa rozišli na letné prázdniny.

  Všetkým želáme slnečné dni plné oddychu a chvíľ strávených s rodinou a kamarátmi.

  ĎAKUJEME.

  Rozlúčka s našimi deviatakmi

  Dňa 25. júna sa žiaci 9. ročníka rozlúčili so svojou základnou školou, učiteľmi, žiakmi i ostatnými, ktorí im počas štúdia pomáhali. Zaspomínali sme si na spoločne strávené chvíle a popriali sme im veľa šťastia a najmä ďalšie vynikajúce úspechy.