Základná škola s materskou školou Ráztočno

Utopenie Moreny

Deti z materskej školy sa rozlúčili so zimou a privítali jar utopením Moreny.


Poďakovanie

Detičky zo škôlky spolu s učiteľkami a rodičmi touto cestou chcú poďakovať ockovi Marekovi Dobrotkovi za nádherne vymaľovanú stenu vo vstupnej chodbe do materskej škôlky.


Halloween

V materskej škole sa v utorok 27.11.2020 celý deň v triede hrali, oslavovali, súťažili a zabávali deti v pekných maskách, ktoré im nachystali rodičia.


Jabĺčkový deň

V materskej škole sme mali jabĺčkový deň, ktorý sme zakončili jabĺčkovým úsmevom.


Príchod po dlhej dobe znovu do škôlky

Tento úsmev štrbavý sme zrazu pod farebné rúško schovali...


V rozprávke trochu inak

Jedného pekného dňa sa deti do rozprávky vybrali a na rozprávkové bytosti sa zahrali, niektorí sa odfotili, iní rozprávku kreslili a všetci sa tešili...


Popoludnie s rodičmi

Najprv sme si zasúťažili a potom si pri ohníku opiekli špekáčik a slaninku...


Hry na nových preliezačkách

Všetky detičky sa veľmi tešili na nové preliezky, ktoré sa podarilo obci vybudovať v areáli materskej školy. Všetky deti sa na nich vyšantili...


Divadlo na školskom dvore

Deti aj rodičia sa potešili divadelnému predstaveniu na školskom dvore.


MDD

Čo sa dnes deťom najviac ráta?
Mať ocka ako kamaráta,
maminu dlaň a popri tom
mať stále lásky plný dom.


Rozlúčka s predškolákmi

Už to tak má byť.
Keď si veľký, so škôlkou sa musíš rozlúčiť.
V septembri, keď budú padať gaštany,
pôjdeme do školy a budeme vzdelaní...


Hry s obrovskými stavebnicami

Keď vonku prší, deťom to nevadí a veľká trieda všetkým školský dvor nahradí.


Divadlo "VČIELKA"

V rámci spolupráce bola naša materská škola v Jalovci na divadle "VČIELKA".


Hry

V zimnom období sa hrávame na zajkov a Snehuliaka.


Keď má Perinbaba dovolenku...


Divadlo "NA TRAKY"

Aj zábavnou formou sa deti učia o čarovných slovíčkach, keď príde do MŠ divadlo "Na traky".


Zábava a cvičenie

Aj takto sa v triede zabávame a cvičíme s farebným padákom.


„VIANOCE„ v kultúrnom dome

V sobotu 14.12.2019 sme boli s detičkami vystupovať v kultúrnom dome, kde spievali pieseň a recitovali básničky na tému: „VIANOCE„


Mikuláš

Dňa 9.12.2019 prišiel do MŠ Mikuláš aj s kamarátmi čertíkom Bertíkom a smutným snehuliakom, ktorému detičky pomohli nájsť hrniec, gombíky, mrkvu a metlu, aby bol znovu veselý snehuliačik a on im za odmenu zavolal Mikuláša, ktorý deťom rozdal balíčky.


Zo života materskej školy

Adaptačný program nových detí


Keď vyrastiem, budem hasič!


Aktivity v triede


Návšteva materskej školy Jalovec


Pobyt vonku


Simsalalalala