Základná škola s materskou školou Ráztočno

2014/2015

Otvorenie školského roka

Nový školský rok

2. 9. sa otvorili brány našej školy. Privítali sme v nej nových prvákov i starších žiakov. Všetkým prajeme veľa úspechov a radosti zo získavania nových poznatkov.

Ochrana života a zdravia – účelové cvičenie

Dňa 29. a 30. septembra sa v našej škole konala Ochrana život a zdravia – účelové cvičenie. V rámci teoretickej časti si žiaci osvojili vedomosti o riešení mimoriadnych situácií a o prevencii sociálno-patologických javoch. Počas zdravotnej prípravy, ktorá sa realizovala pod vedením zdravotnej sestry, si žiaci na figuríne mohli vyskúšať postup pri poskytovaní pomoci zranenej osobe.
Do praktickej časti účelového cvičenia sa mladší žiaci zapojili didaktickými hrami. Starší žiaci absolvovali pohyb a pobyt v prírode (časť chotára Suché), kde si prakticky zopakovali zásady orientácie v prírode, ochranu chránených druhov rastlín a zvierat či ochranu životného prostredia.

Týždeň pohybu

Dňa 2. 10. 2014 sa žiaci našej školy zapojili do projektu európskej kampane MOVE WEEK (Týždeň v pohybe) športovými aktivitami, a to organizovaným behom a inštruktážou cvičení v domácom prostredí na každý deň počas celého týždňa.

Týždeň zdravia

Raňajkuj ako kráľ, obeduj ako mešťan a večeraj ako žobrák.

V dňoch 24. - 29. 10. 2014 sa uskutočnil Týždeň zdravia a zdravého životného štýlu.

Žiaci spolu s pani učiteľkami vytvorili a zrealizovali množstvo aktivít:

- prednáška o zdravom jedle a stravovaní pod názvom Hovorme o jedle,
- videoprojekcia na tému Dentálna hygiena,
- dodržiavanie pitného režimu, zdravej desiaty, obmedzenie príjmu sladkostí,
- príprava zdravých nátierok spojená s ochutnávkou.

Žiakom sa aktivity páčili a ruku k dielu priložil každý.

Divadelné predstavenie

28. 10. 2014 našu školu navštívilo Divadlo Maska s predstavením Sherlock Holmes. Predstavenie bolo zamerané na aktívne používanie anglického jazyka v bežnom živote. Žiaci mali z neho príjemný kultúrny zážitok.

Imatrikulácia

Dňa 29.10. sa uskutočnila v školskom klube slávnostná imatrikulácia prvákov. Za prítomnosti rodičov starší žiaci školy hodnotili poznatky a zručnosti detí získané od začiatku školského roka a rozhodovali o ich prijatí za skutočných žiakov školy. Za vykonanie všetkých aktivít z predmetov vyučovaných v prvom ročníku a zložením slávnostného sľubu na šlabikár boli všetci prváci oficiálne prijatí za žiakov školy. Získali imatrikulačný list a sladkú odmenu. Prvákom, novým žiakom školy, želáme veľa radosti, úsmevu a všetko najlepšie.

Prišiel k nám Mikuláš

5. 12. 2014 našu školu navštívil Mikuláš, ktorého sprevádzali jeho verní pomocníci - anjel a čert. Po tom, ako rozsvietil vianočný stromček, ho deti zo škôlky i školy potešili básničkami, pesničkami a divadielkom, ktoré si s pomocou pani učiteliek pripravili. Všetky dobré a poslušné deti dostali od Mikuláša sladkú odmenu a prísľub, že o rok nás príde znovu navštíviť.

V škole sa učí aj inak

11. 12. 2014 v popoludňajších hodinách sa v našej škole uskutočnilo stretnutie žiakov, rodičov a priateľov školy.
Ukázali sme rodičom, ako deti na hodinách pracujú s interaktívnou tabuľou. Pani učiteľky si pre žiakov pripravili mnohé cvičenia a aktivity, ktoré deti s radosťou riešili. Na druhom stupni žiaci do riešení úloh zapájali aj rodičov, ktorí tak mali možnosť sami si vyskúšať prácu na interaktívnej tabuli.
Po ukončení ukážky výchovno-vzdelávacej činnosti sme sa zišli v priestoroch školskej jedálne, kde bol pre rodičov pripravený kultúrny program. Predstavili sa v ňom naši najmenší, škôlkari, žiaci základnej umeleckej školy a súkromnej umeleckej školy Volcano. Starší žiaci vystúpením Betlehemci zaželali všetkým prítomným príjemné vianočné sviatky a všetko dobré v novom roku.
Program bol zakončený prezentáciou aktivít školy a ochutnávkou vianočného pečiva, ktoré priniesli žiaci.
Všetko dobré v novom roku, radosť, zdravie v každom kroku, nech láska napĺňa všetkých, malých, ba aj veľkých.

Žiaci žiakom, stolnotenisový turnaj

V poslednom dni vyučovania (19. 12. 2014) v tomto kalendárom roku si deti preverili svoju šikovnosť, zdatnosť a pozornosť v súťažiach a aktivitách, ktoré si pre nich pripravili žiaci druhého stupňa. Úlohy, ktoré ich čakali, riešili s plným nasadením a odhodlaním zdolať ich čo najlepšie.
Svoju súťaživosť predviedli aj v stolnotenisovom turnaji, ktorý sa hral v kategóriách: mladší žiaci, starší žiaci – chlapci, starší žiaci – dievčatá. Nielen víťazi, ale aj všetci zúčastnení mali dobrý pocit so spoločnej hry.

Zápis prvákov

Zápisný list na 2.2.2015

 zapisnylistna222015.pdf (181k) 27.1.2015 18:15 v.1

Súbory si môžete po otvorení nie len pozrieť, ale dajú sa aj uložiť.
(Uložiť kópiu alebo Shift+Ctrl+S)

Návšteva predškolákov z MŠ Jalovec

Dňa 23. januára 2015 zavítali do našej školy deti materskej školy z Jalovca. Žiaci prvého ročníka spolu s pani učiteľkou im ukázali, čo všetko už vedia. Deti sa oboznámili s prostredím školy a triedy. Spoločne s prvákmi sa zapojili do riešenia úloh z matematiky a slovenského jazyka. Na záver stretnutia si zaspievali známe pesničky.

Už teraz sa tešíme na našich budúcich prvákov!

Základný lyžiarsky a snowboardový výcvik

V dňoch 26. - 30. 1. 2015 sa uskutočnil Základný lyžiarsky a snowboardový výcvik v lyžiarskom stredisku Remata. Všetci žiaci získali základné poznatky a zručnosti zjazdového lyžovania a snowboardovania.

Zápis prvákov

Dňa 2. 2. 2015 sme privítali v našej škole budúcich prváčikov, ktorí sa prišli spolu s rodičmi zapísať do prvého ročníka. Žiaci si vyskúšali rôzne úlohy, ktoré si pre nich pripravila pani učiteľka. Úlohy sa žiakom veľmi páčili a my sme radi, že od budúceho školského roka budú navštevovať našu školu ako prváci.

Rozprávky nad zlato

Dňa 13.3.2015 pod vedením pani učiteľky Čertíkovej sa počas hodiny čítania všetci žiaci I. stupňa zapojili do besedy a kvízu o rozprávkach „Rozprávky nad zlato.“ Spočiatku hádali najznámejšie rozprávky podľa obrázkov na interaktívnej tabuli, spomenuli si aj najznámejších detských ilustrátorov. Napokon sa rozprúdil kolotoč otázok a odpovedí na tému klasických ľudových rozprávok. Deti boli naozaj šikovné a dokázali, že rozprávky čítajú a poznajú, preto sladká odmena nikoho neminula.

Deň narcisov (27.3.2015)

Naša škola sa aj tento rok zapojila do humanitárnej akcie pod názvom Deň narcisov. Narcisy si mohli občania zakúpiť priamo v obci. Žiačky našej školy prišli ochotne pomôcť a napriek nepriaznivému počasiu sa podarilo vyzbierať 147,30 €. Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí prispeli na dobrú vec.

Noc s Andersenom

V piatok 27. marca 2015 sa naša škola zapojila do medzinárodného projektu Noc s Andersenom. Stretli sme sa popoludní o 17:00 hod. v priestoroch školy, kde sme si zložili veci, rozdelili sa do skupín a všetci žiaci si vypočuli organizačné pokyny. Potom sme sa spoločne presunuli do Obecnej knižnice v Ráztočne, kde na všetkých už čakal pán starosta, ktorý žiakom zodpovedal ich zvedavé otázky. Po prezretí priestorov knižnice a obecnej kroniky sme sa vrátili do školy, kde na nás už čakala chutná večera. Po nej začali aktivity s knihami – čítanie, kreslenie, počúvanie rozprávok, kvízy, súťaže, práca s interaktívnou tabuľou. Starší žiaci si pripravili pre mladších prierez životopisom H. Ch. Andersena, divadelne stvárnili rozprávku, ktorú im mladší žiaci prečítali a pripravili pre všetkých pamätné preukazy. Skúškou odvahy bola nočná vychádzka do okolia školy. Po nej nasledovalo hľadanie knihy a opäť čítanie kníh a počúvanie rozprávok. Večer sa pomaly prehupol do noci, ktorú sme všetci strávili príjemným odpočinkom v priestoroch materskej školy a školského klubu.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu tohto projektu:
- v obecnej knižnici pánovi starostovi I. Škrteľovi a p. J. Radovskej,
- v škole Mgr. O. Mittašovej, Mgr. M. Lachkej, Mgr. A. Fedorovej, všetkým žiakom a ich rodičom, ktorí priniesli chutné dobroty,
- v školskej jedálni p. J. Kotianovej,
- za sponzorstvo pre spoločné občerstvenie COOP Jednota a dodávateľom ŠJ,
- pri príprave podujatia a príjemného prostredia p. Ľ. Kotianovi, p. A. Mikuškovej a p. M. Tonhajzerovej.

Cieľom projektu bolo rozvíjať vzťah ku knihám a k čítaniu. Všetci sme prežili príjemné chvíle a veríme, že sa škola do projektu zapojí aj budúci školský rok. Na otázku či sa chcú žiaci zúčastniť Noci s Andersenom aj budúci rok, spontánne reagovali slovom áno, s doplnením:
„Mohlo by to byť už aj o týždeň!“

Svetový deň pohybu

Svetový deň - pohybom k zdraviu sme 11.5.2015 otvorili rannou rozcvičkou pred vyučovaním, ktorú si pre žiakov školy pripravili žiačky ôsmeho ročníka. Po celý deň POBYTOM VONKU sme zvyšovali povedomie žiakov o potrebe pohybu v prevencii pred ochoreniami vyvolanými z nedostatku pohybu. U žiakov druhého a tretieho ročníka sa práve v tento deň začal plavecký výcvik v Handlovej. Do konca školského roka sa budeme riadiť heslom – Pohybom ku zdraviu.

Deň matiek

V druhú májovú nedeľu sme oslávili Deň matiek. Žiaci si pre mamičky a staré mamy pripravili kultúrny program.

Naši najmenší, škôlkari, ich potešili tančekom. Školáci uvili kytičku z pesničiek, básničiek, scénok, divadielka, moderného i ľudového tanca. Program obohatili svojím vystúpením aj žiaci zo ZUŠ a ZUŠ Volcano.

Veríme, že oslávenkyniam sa program páčil. Účinkujúci sa týmto vystúpením podieľali na znásobení sviatočnej atmosféry tohto dňa.

22. 4. 2015 – Deň Zeme

Dňa 22. 4. 2015 sme pri príležitosti Dňa Zeme prostredníctvom projektu Recyklohry na II. st. tvorili vlajku Zeme, desatoro ekologických pre Zem pod vedením Ing. S. Ťapušíkovej a I. st. sa prezentoval výtvarnými prácami a sadením stromčekov. O dva dni neskôr sme v našej škole privítali vystúpenie sokoliarov.

Stavanie mája

Posledný aprílový deň si naši žiaci pod vedením Mgr. A. Nevolnej pripravili pekný kultúrny program pri stavaní mája. Taktiež sa predstavili vystúpením na Dni matiek a Májovej veselici.

Družstvo mladých zdravotníkov

Dňa 13. 5. 2015 sa uskutočnilo okresné kolo Družstiev mladých zdravotníkov pre II. st., v ktorom obsadili naše žiačky krásne 1. miesto. Žiačky pripravovala Ing. S. Ťapušíková. Srdečne blahoželáme!

Hasičská súťaž Plameň

Naši žiaci sa zúčastnili aj okresného kola mladých hasičov Plameň. Súťaž sa uskutočnila 16. 5. 2015 vo Valaskej Belej.

1. jún – Medzinárodný deň detí

V pondelok 1. júna si žiaci II. st. pripravili rôzne zábavné aktivity pre žiakov I. st. a MŠ: kopanie do brány, florbal, skákanie cez švihadlo, vedomostný kvíz, preťahovanie lanom, prekážková dráha, hod kruhom do kruhu, hod loptičkou do šaša z kartónu, hľadanie stratenej veci, kreslenie kriedou na asfalt, golf a pod. Všetci spolu sme prežili príjemné predpoludnie.

Rozlúčka s deviatakmi

29. 6. 2015 sa naši deviataci rozlúčili so základnou školou, poďakovali sa pani riaditeľke, ktorá udržuje chod celej školy, pani učiteľkám, ktoré im počas celých deväť rokov odovzdávali vedomosti a skúsenosti. Nezabudli ani na pani kuchárky, pani upratovačky a pána školníka, rozlúčili sa aj s mladšími žiakmi a kamarátmi.

Posledné hodiny v triede našej školy,
možno to lúčenie tak trochu bolí...
Posledné zvonenie, posledný triednej hlas
a život začína, život volá vás!


Ukončenie školského roka 2014/2015

30. 6. 2015 sa uskutočnilo slávnostné ukončenie školského roka 2014/2015 pod vedením pani riaditeľky, pána starostu a pani predsedníčky Rady školy. Boli ocenení najlepší žiaci i tí, ktorí našu školu reprezentovali a zviditeľňovali v kultúrnych, športových a vedomostných súťažiach počas celého školského roka.

Zvonec zvoní, škola končí...

Všetkým prajeme prázdninové dni plné oddychu, pohody a chvíľ strávených s rodinou a kamarátmi.