Základná škola s materskou školou Ráztočno

2010/2011

Zápis prvákov

Dňa 28. januára 2011 sa uskutočnil na našej škole zápis žiakov do 1. ročníka. Na budúcich prváčikov sa najviac tešili pani učiteľky Melánia Lachká a Renáta Fábryová, ktoré sa individuálne venovali dieťaťu a zisťovali školskú zrelosť.

Každý prváčik získal za svoju odvahu a splnenie úloh medailu a darček, papierovú farebnú stonožku. Pre deti a ich rodičov bol počas zápisu pripravený zaujímavý program, o ktorý sa postarali naše pani učiteľky. Počas čakania na zápis si mohli rodičia pozrieť prezentáciu fotiek zo života na našej škole, zabaviť sa v tvorivom kútiku, porozprávať sa medzi sebou, prípadne poradiť sa so špeciálnou pedagogičkou, ktorá prijala pozvanie na zápis.

Zápisu sa zúčastnilo 13 detí, ktoré boli šikovné, smelé a tešia sa do školy. Veríme, že spolu s rodičmi prežili na našej škole príjemné chvíle a my sa tešíme na našich budúcich prvákov.

Karneval

V piatok, 25. februára 2011, sa v jedálni našej základnej školy konal maškarný ples pre všetky deti z obce Ráztočno. Maškarného plesu sa zúčastnilo 73 masiek, ktoré nás prekvapili svojou krásou a originalitou. Aj napriek menšiemu priestoru oproti sále v kultúrnom dome sa deti a ich rodičia zabávali pri hudbe a tanci. Večer nám spríjemnila aj výborná moderátorka, ktorá sa starala o perfektnú náladu pre všetkých.

Noc s Andersenom

1. apríl sa stal významným dňom pre ZŠ s MŠ v Ráztočne. Celý deň bol venovaný knihám a čítaniu. Škola sa tak zapojila do medzinárodného projektu - Noc s Andersenom a stala sa dejiskom nočného čítania pre žiakov. Deň venovaný spomienkam na najväčšieho rozprávkara sa začal návštevou knižnice v Handlovej. Od 17,00h v piatok do nasledujúceho dňa 2. apríla, kedy sa narodil H. Ch. Andersen, sa niesol v duchu čítania a počúvania rozprávok, povestí a príbehov z najrôznorodejších kníh. Večerný program bol naplnený aktivitami, ktoré dotvárali nezabudnuteľné chvíle čítania, ako aj počúvania rozprávok pri nočnom zaspávaní žiakov v priestoroch budovy školy. Žiaci za prežitú noc získali pamätný preukaz, ktorý škole poslala Knižnica BBB v Uherskom Hradišti, organizátor Noci s Andersenom. Pamätný preukaz im dlhodobo bude pripomínať zaujímavo a príjemne strávený čas večerného a nočného čítania v škole. Organizovanie tohto dňa nadviazalo na čitateľské aktivity realizované v rámci voliteľného predmetu zo Školského vzdelávacieho programu – Rozvoj čitateľskej gramotnosti, ktorého cieľom je rozvíjať vzťah ku knihe, k čítaniu a tak formovať detského čitateľa.

Jarný týždeň

V apríli sme usporiadali akciu Jarný týždeň, ktorá je súčasťou celoročnej akcie O najaktívnejšiu rodinu. Podujatie sa
uskutočnilo v piatok, 15. apríla 2011, v ZŠ s MŠ Ráztočno,

v čase od 15. 30h do 17. 30h.

Mohli ste sa zúčastniť týchto aktivít:

Diagnostika zdravotného stavu s p. Štovčíkovou z RÚNZ

Deň narcisov – zbierka pre Ligu proti rakovine

Vyzvi srdce k pohybu - akcia zameraná na športovanie a zdravý životný štýl

Celoslovenská akcia pre deti, mládež a širokú verejnosť konaná v rámci Medzinárodného roku lesov -

Lesnícke dni 2011 – organizátorom bol závod LESY SR, š. p. OZ Prievidza (sadenie stromčekov v areáli školy

a didaktické hry pre deti a rodičov), akcia sa konala v súvislosti s Dňom Zeme, ktorý bol 22. apríla.

MDD

1. júna 2011 sme spoločne oslávili Deň detí.

Táto oslava bola súčasťou celoročnej akcie O najaktívnejšiu rodinu. Rodičia, ktorí chceli tento deň osláviť spolu s deťmi, prišli do školy a zasúťažili si v rôznych športových disciplínach. Čakala ich tu prekážková dráha, hod loptičkou na cieľ, skákanie cez švihadlo, strieľanie gólov do futbalovej bránky. Ockovia a mamičky v ničom nezaostávali za svojimi deťmi. Poctivo bežali, skákali, triafali a pretekali. Veľmi oceňujeme túto ich snahu. Najkrajšie na to všetkom bolo to, že žiadna z disciplín nebola hodnotená a deti so svojimi rodičmi cvičili a pretekali len tak pre radosť. Záverečnou súťažou bol hromadný beh do kopca, pri ktorom sme sa spolu s deťmi aj nasmiali, ale aj vyronili pár slzičiek, keď bolo jasné, že víťazom môže byť len jeden. Po spoločne strávených chvíľach sme sa všetci stretli vo vstupnej hale a vyhodnotili sme celoročnú súťaž O najaktívnejšiu rodinu.

Recyklujeme

"Keď zomrie posledný strom a posledná rieka bude otrávená

a posledná ryba chytená,

až potom si uvedomíme,

že z peňazí sa nenajeme."

........papier, textil, sklo, kovy, plasty, batérie, elektro.........

Do slovenských domácností sa dostáva obrovské množstvo prepotrebných vecí, ktoré sa po čase stávajú odpadom. Čo s ním?

Každý občas SR vyprodukuje ročne 365 kg domového odpadu. Tieto hory odpadu poškodzujú prírodu, a ich odvoz a skladovanie je nákladné.

Sme zvyknutí hádzať odpady na jednu hromadu. Pre nás je to jednoduchšie, pohodlnejšie. Ale čo na to naše životné prostredie? Dokáže sa brániť? Samozrejme, že nie. My sami musíme prispieť k zlepšeniu životného prostredia, tam, kde žijeme. Začnime od seba. Nastúpme na aktívnu cestu separovaného zberu komunálneho odpadu, lebo aj odpad môže byť druhotnou surovinou a môže byť finančne zhodnotený. Správajme sa teda ekologicky, ale aj ekonomicky!

Preto sa aj Základná škola s materskou školou Ráztočno zapojila do osvetového vzdelávacieho projektu - program "RECYKLOHRY"

Oslovujeme rodičov, žiakov a obyvateľov obce, aby sa zapojili do "RECYKLOHIER" a zbavili sa vyslúžilých drobných elektrospotrebičov.

Ako na to? Zbierame použité, vyslúžilé elektrozariadenia!

Pokyny pre zber:

ktoré ÁNO

- všetky drobné elektrozariadenia, kde zdrojom energie sú batérie, akumulátory, alebo sú napájané elektrinou zo siete - vojdu do
zbernej nádoby

napr.: hifi veže, videokamery, fotoaparáty, rádiá, rádiobudíky, DVD prehrávače, mp3 prehrávače, discmany, walkmany, kalkulačky, telefóny, drobné počítačové vybavenia, elektrické hračky, hudobné nástroje, varné kanvice, sušiče, aku-skrutkovače, kulmy, fény, elektronické opatrovateľky, domáce meteostanice, klávesnice, myši, GPS, PDA, mobily, záznamníky, žehličky, hriankovače, holiace strojčeky, mlynčeky, váhy, herné konzoly, digitálne hry....

- všetky elektrozariadenia musia byť kompletné

ktoré NIE

- rozmerné elektrozariadenia /nevojdu do zbernej nádoby/

- nekompletné /demontované/ elektrozariadenia

- televízory a počítačové monitory

- žiarivky a úsporné žiarovky

- batérie a akumulátory

Zberné nádoby sa nachádzajú v budove školy.

R E C Y K L U J E M E!!!

PRÁCE ŽIAKOV

Vysávač

Ahoj volám sa Vysávač, vysávam neporiadok, ale aj to, čo mi nekážu prácu. Veľakrát som povysával aj veci, ako sú napríklad sponky do vlasov, vrchnáky z pier a fixiek, malé ozdobné kamienky a mnoho krásnych ligotavých vecičiek, lebo sa mi veľmi páčili. Mám veľmi rád svoju prácu. Najradšej mám, keď mi vyčistia môj nenásytný žalúdok. Ale potom sa hneď teším na novú prácu.

Moji rodičia sú najznámejší z nášho okolia. Môj tatko je známy starosta nášho mesta. Moja mamka je najznámejšia kvetinárka z dediny. Obidvaja rodičia majú veľmi ťažkú prácu. Mamka má svoju prácu veľmi rada a aj tatko. Mamku určite poznáte aj vy, volá sa Žehlička. Veľmi často používa aj vodu na rozprašovanie kvetín, ale každý ich prezýva oblečenie. Mamka zasa pracuje s jej šéfkou Elektrinou. Môj tatko sa volá Televízor. Všetko čo vidí, čo je v dedinke nové zaregistruje do správ, ktoré vysiela každý večer.

Moji najlepší kamaráti sú z dedinky, hneď vedľa tej našej. Volá sa Kuchyňa a moji kamaráti sa volajú Rúra, Mikrovlnka, Kávovár a Mixér ale moja najlepšia kamarátka je Chladnička. Poznáme sa už od malička, máme sa radi a pomáhame ľuďom.

autor: Bianka Adamcová

Deň narcisov

15. 4. - Deň narcisov - Deň boja proti rakovine

Dňa 15. apríla sa už po pätnástykrát uskutočnila verejná zbierka na Deň narcisov, ktorú pripravuje Liga proti rakovine. Tento nežný kvietok sa stal symbolom boja proti rakovine. Z dňa narcisov sa stala udalosť i tradícia, ktorá počas svojej existencie pomohla stovkám ľudí, ktorým osud nedoprial zdravie. Mať v tento deň pripnutý žltý kvietok na hrudi je jednoducho - solidárne.

Cieľom Dňa narcisov je zdôrazniť, aké je dôležité bojovať proti zákernej chorobe. Spoločným úsilím celej spoločnosti je prezentovať Ligu proti rakovine ako uznávanú a dôveryhodnú organizáciu, ktorá pomáha zmierniť dopad rakoviny cieľavedomým programom.

Už pätnástykrát na podnet bývalej pani riaditeľky Márii Ivanovej sa žiaci našej školy aktívne zapojili do tejto humanitárnej akcie. Preto aj teraz, aj na jej počesť, prispením finančnej čiastky, si každý z nás pripol na hruď žltý kvietok.

Prispieť na boj proti rakovine ste mohli v piatok 15. apríla vo vestibule školy. Finančná čiastka, ktorou naša škola prispela, je