Základná škola s materskou školou Ráztočno

Povinné zverejňovanie

Podľa zákona č. 546/2010 Z. z.

Zmluvy sú zverejňované v Obchodnom vestníku.

Faktúry

 faktúry 2021.pdf (315kB) 13.11.2021 14:00 v.11

 faktúry 2020.pdf (66kB) 04.01.2021 10:32 v.12

 faktúry 2019.pdf (68kB) 02.01.2020 10:20 v.12

 faktúry 2018.pdf (69kB) 04.01.2019 14:20 v.12

 faktúry 2017.pdf (51kB) 28.12.2017 12:30 v.12

 faktúry 2016.pdf (53kB) 29.12.2016 18:30 v.12

 faktúry 2015.pdf (52kB) 04.01.2016 17:50 v.12

 faktúry 2014.pdf (51kB) 02.01.2015 17:45 v.12

 faktúry 2013.pdf (47kB) 04.01.2014 12:35 v.12

 faktúry 2012.pdf (49kB) 15.01.2013 09:14 v.12

Objednávky

 objednávky 2021.pdf (42kB) 13.11.2021 14:00 v.11

 objednávky 2020.pdf (44kB) 04.01.2021 10:32 v.12

 objednávky 2019.pdf (40kB) 02.01.2020 10:20 v.12

 objednávky 2018.pdf (42kB) 04.01.2019 14:20 v.12

 objednávky 2017.pdf (39kB) 28.12.2017 12:30 v.12

 objednávky 2016.pdf (42kB) 29.12.2016 18:30 v.12

 objednávky 2015.pdf (43kB) 04.01.2016 17:50 v.12

 objednávky 2014.pdf (42kB) 02.01.2015 17:45 v.12

 objednávky 2013.pdf (37kB) 04.01.2014 12:35 v.12

 objednávky 2012.pdf (39kB) 15.01.2013 09:15 v.12