Základná škola s materskou školou Ráztočno

ČASOVÝ HARMONOGRAM VYUČOVANIA

Začiatok hodiny
Koniec hodiny
Prestávka
1.      07:40 h
08:25 h
10 min
2.      08:35 h
09:20 h
15 min
3.      09:35 h
10:20 h
10 min
4.      10:30 h
11:15 h
10 min
5.      11:25 h
12:10 h
20 min
6.      12:30 h
13:15 h
10 min
7.      13:25 h
14:10 h


ŠKD:
11:15 h – 16:00 h
SZUŠ Volcano:
15:00 h – 18:00 h
ZUŠ Handlová:
13:00 h – 15:00 h