Základná škola s materskou školou Ráztočno

Koncoročný výlet

Dňa 20.06.2022 sme si užili koncoročný výlet na Oravu. Krásne počasie, Oravský hrad a neskôr nákupy v obchodoch.

pridané 12.07.2022 o 17:37

Oslava MDD

„Iba tam, kde sa stretávajú deti, existuje reálna šanca na zábavu.“ (Mignon Mc Laughlin). Slová tohto citátu sa doslova naplnili v stredu dopoludnia, kedy sme sviatok našich detí oslávili zábavnou formou. Žiaci prvého stupňa si okrem dobrej nálady priniesli do školy spoločenské hry a svojich domácich zvieracích miláčikov. O nich si doma pripravili zaujímavé informácie o starostlivosti, o chove a tie potom odprezentovali pred pozornými poslucháčmi. Na školskom dvore nám členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Ráztočne porozprávavali o svojej práci. Mali sme možnosť poprezerať si hasičské autá. Popritom hasiči vysvetľovali funkciu a význam jednotlivých prístrojov a pomôcok, ktoré používajú pri zásahu. Zistili sme, že práca hasičov je zaujímavá, ale zároveň veľmi náročná a veľakrát nebezpečná. Veselé dopoludnie pokračovalo súťažami, neskôr voľnou zábavou. Tento slávnostný deň bol umocnený aj krásnym slnečným počasím. Presvedčte sa nahliadnutím do fotogalérie.

pridané 09.06.2022 o 15:05

Zápis do MŠ

pridané 27.04.2022 o 17:00

Tvorivé deti - šťastné deti

V družine sa radi hráme, kreslíme a vyrábame.
Vonku zase futbal hráme, naháňačku radi máme.
Sme my deti šantivé, s nudou problém nemáme.

pridané 20.05.2022 o 19:35

Slávnostné oceňovanie víťazov

Dňa 17.05.2022 sa o 13:00 hod. v KaSS v Prievidzi uskutočnilo Slávnostné oceňovanie víťazov predmetových a postupových súťaží regiónu Prievidza. Naša žiačka Anička sa umiestnila na 3.mieste v Pytagoriáde v kategórii P6.

pridané 18.05.2022 o 17:52

Úspešné riešiteľky okresných kôl

Spolu s našimi žiačkami sa tešíme, že dosahujú úspechy na okresných kolách súťaží. Lucka Dobrotková je úspešná riešiteľka olympiády z biológie a Anička Hysan sa umiestnila na 3.mieste v pytagoriáde P6 z matematiky.

pridané 20.04.2022 o 19:05

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“).

Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 sa tento rok uskutoční v stredu 6. apríla 2022 od 13:00h do 17:00h za osobnej prítomnosti detí v budove základnej školy. Zákonný zástupca predloží občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a ostatné dokumenty:

1. Prihlášku na vzdelávanie v ZŠ
2. Čestné vyhlásenie
3. Zápisný list
4. Súhlas so spracovaním osobných údajov
5. Písomné vyhlásenie

Ak zákonný zástupca nemá možnosť si uvedené dokumenty vytlačiť, vyplnia sa priamo pri zápise. Prihlášku na vzdelávanie je možné vyplniť aj elektronicky. Elektronickú prihlášku je potrebné vytlačiť a priniesť na zápis.

Všetky kontakty so školou sa uskutočnia s dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení.

Učebné pomôcky od firmy Daffer pre každého budúceho prváka poskytne zriaďovateľ školy – Obec Ráztočno.

Dieťa, ktoré dovŕši šiesty rok veku a nedosiahne školskú spôsobilosť, bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole rozhodnutím riaditeľky školy na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlasu zákonného zástupcu.

Link na elektronickú prihlášku.

pridané 24.03.2022 o 21:25

Imatrikulácia prvákov

Milou tradíciou na našej škole je, že prváci svoj veľký deň neprežívajú len začiatkom septembra, ale rovnako významný a slávnostný je pre nich aj akt prijatia za “veľkých” žiakov, čiže imatrikulácia. Tentokrát sme sa stretli až 17. marca 2022 v prváckej triede. Pani riaditeľka prijala pozvanie na túto nezabudnuteľnú udalosť a prváčikom sa po ich krátkom programe prihovorila milými slovami. Spolu s triednou pani učiteľkou im odovzdali pamätné listy a medaily. Potom žiaci zložili Slávnostný sľub prváka. V neoficiálnej časti sa zabávali pri súťažiach, tancovali na veselé detské pesničky. Medzitým sa obečerstvovali maškrtami a džúsmi. Dobrá nálada nemala konca – kraja. Našim prvákom želáme veľa zdravia, úsmev na tvári a úspechy v škole!

pridané 20.03.2022 o 21:25

Učenie v maskách

Fašiangové obdobie je obdobím hojnosti, veselosti a zabávania sa v karnevalových maskách. Hoci už pominulo, zostali nám po ňom spomienky v záberoch, ktoré Vám ponúkame vo fotogalérii. Učenie v maskách bolo pre žiakov aj pre učiteľov zábavou.

pridané 10.03.2022 o 13:53

Zimné a veselé dielka

Zima, pokiaľ je naozaj biela, inšpiruje deti pre tvorbu výtvarných dielok. Naši najmenší umelci ju na výtvarke zobrazovali niekoľkokrát. Naposledy, keď vyšili na stromy krásnu vločkovú výšivku. Aktuálne sa tešia z veselých šašov či klaunov. A dúfajú, že smiešne grimasy rozveselia aj Vás.

pridané 19.02.2022 o 22:15

Bohúňova paleta 2021

Bohúňova paleta je medzinárodná výtvarná súťaž, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva SR. Tohto ročníka súťaže sa zúčastnilo 118 škôl zo Slovenska, Poľska, Českej republiky, Číny a Litvy s 1398 prácami a porota udelila 337 ocenení v zlatom, striebornom a bronzovom pásme a čestných uznaniach.

Vyhodnotenie sa uskutočnilo 29.10.2021 v ZUŠ Petra Michala v Dolnom Kubíne a v novembri 2021 v MDK v Bielsku v Poľsku.

Veľká česť a srdečné blahoželanie aj predškolákovi Viktorovi Komárovi za umiestnenie v bronzovom pásme v kategórii maľba za portrét Môj ocko.

pridané 14.02.2022 o 17:25

Vianočný pozdrav

pridané 23.12.2021 o 14:30

Náš vianočný darček

Vianoce sú najkrajšie sviatky roka. V našej škole sa nezačínajú až 24. decembra. Predvianočná atmosféra dýcha v každom jej kútiku. A dýcha aj v srdiečkach našich žiakov. Poďte s nami prijať ten najväčší dar Vianoc – Božieho syna.

pridané 19.12.2021 o 13:40

Sumarizácia prác na hodinách techniky - II. stupeň

Popis fotiek v galérii:
1. kašírovanie 5.ročník - misy
2. kašírovanie 6.ročník
3. maľovanie na textil 6.ročník
4. práce s drevom 8. a 9.ročník
5. a 6. reparovanie kolotoča v areály škôlky

pridané 12.07.2022 o 16:31

Jar a výtvarná výchova

Naši najmenší sa tešia príchodu jari. Prejavom radosti je aj jej výtvarné zobrazenie. Potešte sa s nami pri pohľade na tieto milé výtvarné dielka.

pridané 25.05.2022 o 20:55

Vedomostná olympijská súťaž

Dňa 28.04.2022 sa naši žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili Vedomostnej olympijskej súťaže žiakov ZŠ v okrese Prievidza. Olympijský klub Prievidza im udelil 2. miesto.

pridané 30.04.2022 o 18:47

Deň Zeme

22. apríl je oslavou našej Zeme. Nielen v tento deň pamätajme na to, že máme svoj jediný domov. Musíme ho zanechať čistý a zdravý aj pre budúce generácie. Naši prváčikovia si 22. apríla rôznymi aktivitami ozrejmili, ako oni môžu pomôcť našej planéte ostať zdravou a silnou. K pestrosti zábavno-poučného popoludnia prispeli aj veľmi pekné doma zhotovené projekty, ktoré obsahovali zaujímavé a silné odkazy.

pridané 24.04.2022 o 13:30

1.miesto vo florbale

Dňa 15.04.2022 sa uskutočnil 3.ročník turnaja vo florbale v telocvični ZŠ Morovnianska cesta v Handlovej o pohár riaditeľky MC. Naši žiaci si zaslúžene odniesli prvé miesto. Pozrite si fotky v galérii.

pridané 16.04.2022 o 10:25

Zápis do 1. ročníka a priority školy

pridané 24.03.2022 o 21:40

Prváci – nádejní čitatelia

Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Šírenie kníh a knižnej kultúry plnia knižnice.
V rámci Týždňa slovenských knižníc naši prváci navštívili Obecnú knižnicu v Ráztočne. Pani knihovníčka im rozprávala o význame knihy pre človeka. Vyzdvihla jej výchovnú, zábavnú a poučnú podstatu. Deti pozorne počúvali a kládli množstvo zvedavých otázok. Milým prekvapením pre ne bolo, keď dostali možnosť požičať si vybranú knižku domov. Pani knihovníčke sľúbili, že si knihu prelistujú, niečo v nej aj prečítajú a vrátia nepoškodenú spať do knižnice. Žiaci zas knižnici darovali pekné výtvarné práce.
Dúfajme, že tento milý zážitok znásobí u našich najmenších žiakov záujem o knihu.

pridané 31.03.2022 o 15:35

Americký futbal na Slovensku?

Flag je bezkontaktná verzia amerického futbalu, v ktorej sa hráči neskladajú na zem, ale namiesto toho si strhávajú látkové vlajky (flagy). Je to rýchla, zábavná a strategická hra. Slovenská asociácia amerického futbalu, ktorá vznikla v roku 2010, organizuje a riadi súťaže vo flagu. Školí rozhodcov i trénerov. Jedného z nich pána Jakuba Čokašiho vyslala aj do našej školy, aby na rôznych moduloch otestoval fyzické danosti našich žiakov. Druháci, tretiaci a štvrtáci sa počas marca stali “hráčmi” amerického futbalu. Na hodinách TSV si vyskúšali rôzne prípravné herné činnosti tohto zaujímavého a pre mnohých chlapcov lákavého športu. Možno vo vyššom veku rozšíria rady slovenských hráčov flag futbalu.

pridané 27.03.2022 o 20:11

Deň otvorených dverí

pridané 04.03.2022 o 07:42

ANJEL VIANOC 2021

Deti a žiaci ZŠ s MŠ Ráztočno bodovali v celoštátnej výtvarnej súťaži Anjel Vianoc 2021! Vyhodnotenie súťaže Anjel Vianoc 2021 je zverejnené na stránke Tatranskej galérie.

Čestné uznania:
-materská škola: Jaroslav Komár, 4 roky, „Anjel srdiečko“
-základná škola 1. stupeň: Viktor Komár, 6 rokov, „Anjel so zlatými vlasmi“

3. miesto za kolekcie prác:
-základná škola 2. stupeň: Stella Hianiková, Eliška Pisoňová, Vincent Hložník, 10 rokov, „Anjeli“

Viac (nielen) o súťaži na: www.tatragaleria.sk

pridané 01.02.2022 o 17:10

Zima očami malých výtvarníkov

“Sniežik sa nám chumelí, zima je, zimička,” takto si prváci a druháci pospevovali pri zobrazovaní zimnej nálady.

pridané 26.01.2022 o 20:35

Práce žiakov 2.stupňa na hodinách techniky

pridané 29.11.2021 o 19:45

Rozlúčka s jeseňou

Jeseň pracuje zo všetkých ročných období s najkrajšou paletou farieb. Týmito výtvarnými prácami sa prváci a druháci s ňou rozlúčili. A Mikulášovi už poslali prvý pozdrav.

pridané 30.11.2021 o 22:00

Výhra v súťaži

Portál TALENTAGENT.sk vyhlásil v septembri súťaž pre školy vo výzdobe tried a chodieb na tému Vitajte v škole. Do tejto tvorivej súťaže sa zapojila i naša škola. Odfotili sme výzdobu – nástenky a výtvarné práce, ktoré mali spríjemniť žiakom ich návrat do tried po letných prázdninách a tiež privítať prváčikov na pôde školy. Zo záberov sme vytvorili koláž a poslali organizátorovi. Súťaž prebiehala formou hlasovania. Priaznivci príspevku mali možnosť zaň hlasovať dva týždne. 3. októbra bolo hlasovanie ukončené a naša škola sa s počtom 482 005 bodov umiestnila na 1. mieste. Súťažné príspevky hodnotila aj porota a tá našej škole udelila 2. miesto. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí za nás hlasovali: či to boli rodičia, zamestnanci, žiaci alebo priaznivci školy. Veľkou mierou sa zaslúžili o naše prvenstvo. Opäť sme dokázali silu našej školskej rodiny. Víťazný príspevok si môžete pozrieť aj vy.

pridané 10.11.2021 o 19:15

Prázdniny s knihou

Prázdniny sú pre školopovinné deti obdobím, kedy odložia školské povinnosti za hlavu a užívajú si leto so všetkým, čo k nemu patrí. Nášmu štvrtákovi Martinkovi Hašákovi patrí nielen k letu, ale k celému jeho detstvu kniha. Čítanie miluje natoľko, že sa počas letných prázdnin pravidelne zúčastňoval na Prázdninových stredách, ktoré organizovala Mestská knižnica Handlová. Za svoju zanietenosť bol odmenený Pamätným listom pre najaktívnejšieho návštevníka knižnice na tomto podujatí. Sme radi, že naši žiaci takto zmysluplne trávia chvíle oddychu a školského voľna.

pridané 07.11.2021 o 20:50

Jesenná výstavka

Aj v tomto školskom roku sme využili štedrosť jesene a z jej darov sme vytvorili výstavku. Mohli na ňu prispieť výrobkami zo svojich domácich dielničiek malí i veľkí žiaci a to počas celého októbra. Za kreativitu boli všetci ,,majstri” odmenení.

pridané 29.10.2021 o 09:30

Halloween

Oslavu jesene sme zavŕšili učením v halloweenských maskách. Pri prezeraní fotogalérie sa nebojte, to Vás chcú trochu postrašiť naši najmenší žiaci.

pridané 29.10.2021 o 09:30

Jeseň na výtvarnej výchove

Je to pani bohatá, stromy farbí dozlata. Premaľúva celý sad. Takto sa s farbami jesene pohrali naši najmenší výtvarníci.

pridané 21.10.2021 o 18:45

Jesenné tvorenie v ŠKD

Jeseň nás svojou farbou a plodmi inšpiruje k vytváraniu zaujímavých výrobkov. Ponúka nám množstvo materiálu na vyzdobenie domácností, dvorov, tried. My sme sa v školskom klube detí takto pohrali so šiškami a vymodelovali z nich veľkého šarkana. Skoro nám uletel aj s deťmi. Nazrite do fotogalérie a pozrite si aj iné umelecké výtvory našich žiakov.

pridané 19.10.2021 o 21:15

Sférické kino – nový spôsob vzdelávania

V piatok 15.10.2021 dopoludnia sme sa vzdelávali zábavnou formou. Zaslúžil sa o to sférický projektový systém vnútri mobilnej kupoly. Nafúkol nám ju v telocvični jej majiteľ. Ocitli sme sa v zázračnom priestore a mali sme pocit, že sme priamo pod hviezdnou oblohou. Spoločne sme poodhalili tajomstvá sveta stromov a nazreli do histórie lietania. Tiež sme preskúmali nekonečný vesmír. O tento skvelý zážitok sa s vami podelíme vo fotogalérii.

pridané 18.10.2021 o 20:50

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

Jeho korene siahajú do roku 2001, ktorý bol Európskym rokom jazykov. Organizátormi boli Rada Európy a Európska únia. Zapojilo sa doň 45 krajín. Svojimi aktivitami poukázal na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadril podporu jazykovému vzdelávaniu. My si tento deň pripomíname každý rok ochutnávkou anglického čaju priamo z Worcestra. Pani učiteľky ho pripravujú podľa pôvodnej receptúry – s mliekom. Ochutnajte jeho originálnu chuť aspoň prostredníctvom fotogalérie.

pridané 29.09.2021 o 20:20

ZBER PAPIERA

pridané 17.09.2021 o 18:35

NAŠI NAJMENŠÍ NA VÝTVARNEJ VÝCHOVE

Prváci a druháci sa takto rozlúčili s letom. Výtvarnou technikou vosková rezerva stvárnili slnečnice - symbol najobľúbenejšieho ročného obdobia.

pridané 22.09.2021 o 18:15

BRANNÉ CVIČENIE

Pár záberov z branného cvičenia. Počasie nám vyšlo, špekačky boli mňamkové, príroda nádherná... dali sme to💚.

pridané 13.09.2021 o 17:00

HODINA GEOGRAFIE

Dnes na hodine geografie sme dramatizovali predstavy o tvare Zeme. Žiaci herecky predstavili spolužiakom stredoveké predstavy (Zem ako plochá doska, Zem ako pancier korytnačky, Zem ako guľa). Super sme sa zabavili. Hodiny nie sú len o diktovaní poznámok, ktoré žiak musí ovládať naspamäť.

pridané 12.09.2021 o 09:10

INFORMÁCIE K OTVORENIU ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

Vážení rodičia, milí žiaci,

oznamujeme Vám, že otvorenie školského roka 2021/2022 pre žiakov základnej školy sa uskutoční vo štvrtok 2. septembra 2021 o 8:30 h v areáli školy.

• Na stránke „minedu.sk“ je zverejnený Školský semafor 2021/2022- manuál pre všetky typy škôl
• Rodičia pri prvom nástupe žiaka a po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladajú: Vyhlásnie o bezpríznakovosti.docx
• Používanie rúšok v interiéri školy pre deti staršie ako 6 rokov, žiakov, zamestnancov a návštevníkov školy je povinné.
• Zákonný zástupca zabezpečí pre žiaka 2 rúška a balíček papierových vreckoviek.
• Vo štvrtok 2. septembra 2021 sa ukončí prvý školský deň o 9:30 h.
• V piatok 3. septembra 2021 bude vyučovanie končiť 4. vyučovacou hodinou o 11:15 h. Na obed pôjdu postupne najprv žiaci 2. stupňa, potom žiaci 1. stupňa.
• Od 6. septembra 2021 bude vyučovanie prebiehať podľa rozvrhu hodín.
• Školský klub detí bude v prevádzke od 3. septembra 2021 do 16:00h.
• Stravovanie žiakov základnej školy bude možné od 3. septembra 2021. Záujem o stravovanie je možné nahlásiť triednym učiteľom vo štvrtok 2. septembra 2021 alebo vedúcej školskej jedálne na tel. číslo 0910 763 339.
• Prevádzka materskej školy bude od štvrtka 2. septembra 2021 od 6:30 h do 16:00 h. Na novoprijaté deti sa tešíme od 8:00 h.

Pripomíname dôležitosť dodržiavania aktuálnych hygienických opatrení.

pridané 31.08.2021 o 15:55