Základná škola s materskou školou Ráztočno

PREČO PRÁVE NAŠA ŠKOLA?

Sme škola rodinného typu. Príjemné prostredie, priateľské a ľudské vzťahy sú zárukou toho, že pravá rodinná atmosféra môže byť aj v inštitúcii akou je škola.

V dobrej škole je ako v každej správnej rodine priestor aj na budovanie dobrých medziľudských vzťahov, vzájomného rešpektu, uvedomenie si svojich práv a povinností. Každý správny rodič vie, že napr. i napomenutie patrí k výchove, pokiaľ je konané s láskou.

Byť veľkou školou neznamená byť veľký počtom žiakov. Byť veľký znamená byť veľký svojím srdcom, ktoré nerobí rozdiely, prostredím, v ktorom sa pohybujeme, atmosférou, ktorá v ňom vládne...

Príďte k nám, radi Vás prijmeme do našej školskej rodiny.

Tešíme sa na Vás!

Vonkajšie priestory školy

Vnútorné priestory školy

Triedy

Jedáleň

Materská škola