Základná škola s materskou školou Ráztočno

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Informačná povinnosť