Základná škola s materskou školou Ráztočno

Kontakty

Názov školy:   Základná škola s materskou školou Ráztočno
Adresa školy:  Komenského 428/43
                        972 31 Ráztočno

Telefónne čísla:
telefón:             046 / 5470 120
mobil:               0904 143 212
školská jedáleň: 0910 763 339

Emailová adresa: zsraztocno@gmail.com

IČO: 36126811
DIČ: 2021616608

Online formulár: