Základná škola s materskou školou Ráztočno

2016/2017

Naši predškoláci

Tešíme sa 5. septembra 2016.

Otvorenie školského rokaZačiatok nového školského roka

V pondelok 5. septembra sa po dvojmesačnom oddychu opäť otvorili brány našej školy. Všetkých žiakov, „starých“ i nových, slávnostne privítali pani riaditeľka a pán starosta. Obaja popriali deťom v novom školskom roku 2016/2017 veľa úspechov pri práci a radosť zo získavania nových poznatkov. Prváčikovia i ostatní žiaci 1. stupňa sa potešili z krásne a veselo zariadených priestorov, na žiakov 2. stupňa zase čakali nanovo vymaľované triedy. Všetko je pripravené a je teda najvyšší čas pustiť sa do práce. Pripraviť sa! Pozor! Štart!

Deň čitateľskej gramotnosti

Čítam, čítaš, číta...

Vo štvrtok 8. septembra sme v škole odložili pracovné povinnosti. Bol predsa Svetový deň gramotnosti. V rámci zlepšovania čitateľskej gramotnosti sme sa teda na chvíľku mohli beztrestne ponoriť do obľúbenej knihy. A tak vyzerala škola krátko po deviatej trošku netradične: ticho, pohoda, relax. A všetci sme čítali. Čítali žiaci, čítali učitelia, čítali tety kuchárky, tety upratovačky, dokonca aj pán školník. A boli by sme čítali až do konca vyučovania, keby... keby na konci druhej hodiny nezazvonil zvonec a netradičnému čítaniu nebol koniec.

Prežili sme zdravý týždeň

Zdravie by malo v našom živote patriť medzi najdôležitejšie hodnoty. A starostlivosť oň medzi naše každodenné povinnosti. A keďže nám jeden (Svetový) deň zdravej výživy (16.10.) do roka nestačí, urobili sme si v škole hneď celý zdravý týždeň. Hovorili sme v ňom o jedle, zdravej životospráve, diskutovali sme o zdravom životnom štýle. Čítali sme, tvorili projekty, vyrábali zdravé chuťovky. Ale hlavne sme sa veľa naučili jeden od druhého.
„Malkáči“ z prvého stupňa si urobili aj farebný týždeň – každý deň vo farbe iného ovocia. Rodičia im prišli prečítať zaujímavosti o zdravej výžive, spoznali vitamíny, ktoré ešte nepoznali, a ochutnali aj ovocné dobroty, ktoré pre nich pripravili „veľkáči“. Tí okrem toho prezentovali vlastné projekty na témy, ktoré ich v oblasti zdravého životného štýlu najviac zaujímajú. A keďže k zdraviu patrí aj zdravie duševné, povedali sme si, že dynamický týždeň zakončíme tzv. „tichým piatkom“ bez nadmerného kriku a zvyšovania hlasu.

Navštívili sme Gewis a Rübig

Posledný deň pred jesennými prázdninami zanechali žiaci 7. – 9. ročníka školské lavice a išli sa vzdelávať do „terénu“. Navštívili nemeckú spoločnosť Gewis v Prievidzi, aby sa dozvedeli niečo o obrábaní kovov a strojárskej výrobe v našom okrese a mohli si ju „okukať“ zblízka priamo vo výrobe. Spoločnosť vstupuje do duálneho vzdelávania so strednými odbornými školami. Znamená to, že študenti vybraných odborov týchto škôl budú polovicu vyučovania absolvovať priamo v podniku, čo so sebou prináša mnohé výhody.

7. novembra sme s tým istým cieľom navštívili spoločnosť Rübig Prievidza, ktorá sa zaoberá tepelným spracovaním kovov.

Imatrikulácie prváčikov

A je to tu! Naše najmladšie školské včeličky už tiež patria do žiackeho cechu! Stalo sa tak 27. októbra, kedy boli slávnostne pasované na riadnych žiakov školy. Celá ich malá-veľká imatrikulácia sa niesla vo veselej atmosfére. Ani tento rok nechýbala zábava, detská radosť, odmena i drobnosť na pamiatku. Aby deti ani po rokoch nezabudli, že v roku 2016 ZAČÍNALI...

Jeseň v škole

Jeseň zavítala nielen do hôr a záhradiek, ale aj do školských lavíc. V rámci výtvarnej výchovy, výtvarného krúžku a aktivít v školskom klube detí vytvorili šikovní žiaci veselé výrobky s jesenným motívom. Tie zdobili vstupnú chodbu školy v mesiacoch september, október. Obdobie tekvičiek, duchov a strašidiel ukončili deti zo školského klubu 11. novembra Halloween – večierkom s prezentáciou vlastnoručne vyrobených masiek.

Boli sme medzi stredoškolákmi

Žiaci našej školy, ktorí majú záujem študovať v Strednej odbornej škole Handlová, si 23. novembra mohli pozrieť, ako vyzerá také ozajstné stredoškolské vyučovanie. Podľa záujmu o jednotlivé odbory boli rozdelení do dvoch skupín. Jedna z nich si pozrela a trošku aj vyskúšala praktické vyučovanie v technických odboroch elektrotechnika, mechatronika a strojárstvo, druhá si pokonverzovala v angličtine v triedach bilingválnej obchodnej akadémie. Za 3 vyučovacie hodiny sa toho naši žiaci síce veľa nenaučili, no na to najdôležitejšie stihli prísť: STREDNÁ ŠKOLA JE BOJ, ale kto chce víťaziť, musí bojovať a nevzdávať sa.

Prišiel k nám Mikuláš

Túlal sa, túlal, až sa 6. decembra zatúlal aj pod jeden veľký kopec v Ráztočne. Prehodil veľké vrece na druhé plece a šup hore. A rovno do školy, aby potešil aj našich žiakov. Mik – Mik – Mikulááááš!

To bolo radosti, keď anjel s čertom zvestovali v triedach, že už je takmer za dverami.
To bolo radosti, keď vošiel do školy a rozsvietil vianočný stromček.
To bolo radosti, keď deti za pesničky a básničky dostali od neho sladkú odmenu.

A keďže sa Mikuláš v Ráztočne cítil veľmi dobre, nikam sa neponáhľal. Zostal spolu s anjelmi i čertom medzi deťmi z prvého stupňa a miesto učenia sa im postaral o skvelú zábavu.

Vianočná prezentácia školy

V čase adventu, keď sa vianočná nálada už naplno vkráda do našich domovov i sŕdc, vkradla sa i do našej školy. Po dlhých prípravách a tréningu sa deti našej školy predstavili svojim rodičom, príbuzným a známym 12. decembra v rámci Vianočnej prezentácie školy. A veru bolo čo prezentovať – humorné slovo, spev, tanec, hru na hudobných nástrojoch i ľudové zvyky a tradície. Hostia si mohli pozrieť prezentáciu fotografií zo školských akcií, tvorivé práce našich šikovníčkov, podebatiť pri vianočnom punči či voňavom koláčiku. A prežiť príjemné popoludnie s nádychom vianočnej pohody.

Trošku iná telesná výchova

Hodiny telesnej a športovej výchovy nemusíme v zime vždy tráviť v telocvični. Toto ročné obdobie ponúka veľa možností, ako si ho vychutnať a pritom sa venovať zdravej pohybovej aktivite. A tak sme jedného dňa prišli na klzisko. Deti hovoria: "Najlepšia telesná". A tak sme tam boli vždy, keď sa dalo.

Žiaci prvého stupňa na konci svojho snaženia získali potvrdenie o absolvovaní základného korčuliarskeho výcviku. A tí starší, skúsenejší, si zase užili dostatok pohybu i zábavy na čerstvom vzduchu.

Hodiny tanečnej výchovy

Nesedíme a neťukáme do klávesníc. Komunikujeme spolu tvárou v tvár - slovami, rečou tela i tancom. Lebo ten vyjadruje to, na čo slová nestačia....

V rámci hodín, ktorých náplň si môže škola určiť sama, si naša škola vybrala to, čo je dôležité, zmyslupné, efektívne, zábavné a trendy - teda POHYB. A v rámci neho aj hodiny TANEČNEJ VÝCHOVY. S profesionálnym, veľmi ľudským a pedagogickým prístupom ich vedie skúsená tanečníčka Daška Ďurčovičová. Výsledky jej práce v škole i v škôlke sme mali možnosť vidieť už na Vianočnej prezentácii školy.

Vyučovanie na prvom stupni

Aj v malej škole musia deti podávať veľké výkony

Ak si myslíte, že v malej škole je málo učenia, mýlite sa. Nároky na žiaka sú presne také isté ako vo väčších školách. Alebo dokonca ešte väčšie. V malom kolektíve sa totiž žiaci „nezašijú“. Sú stále sledovaní, kontrolovaní, „bombardovaní“ otázkami. A tak musia byť neustále v strehu a v plnom pracovnom nasadení. Vydýchnuť si môžu až pri relaxačných chvíľkach alebo cez prestávku. Častým spestrením vyučovania na prvom stupni sú činnosti, v ktorých deti vidia nielen poznávanie, ale aj hru a zábavu. Pokusy, hra na hudobnom nástroji, pohybové aktivity či práca s počítačom a hneď sa nám učí o čosi ľahšie a s chuťou.

Domáca príprava v škole

Vieme, aké náročné je niekedy pre rodičov písať s deťmi domáce úlohy. Po práci, v únave, v nie dobrej nálade. Aj tu sa naša škola snaží vyjsť rodičom v ústrety. Žiaci 1. stupňa majú možnosť pripravovať sa na ďalší školský deň pod vedením kvalifikovaných učiteliek. Tie si deti poobede vyzdvihnú v školskom klube a odvedú si ich do triedy. Tu sa im individuálne venujú a urobia s nimi to, čo by inak mali s nimi robiť rodičia. Tí doma už len doladia zostatok a rodinka môže spoločne oddychovať.

Deťom sa písanie domácich úloh v škole veľmi páči, nielen preto, že už majú doma od nich „pokoj“, ale aj preto, že pokiaľ niečomu na hodine nerozumeli alebo im niečo dôležité uniklo, pani učiteľka im to v rámci poobedňajšej prípravy objasní, zopakuje, príp. opätovne vysvetlí.

Hviezdoslavov Kubín

Týždeň pred jarnými prázdninami sa v našej škole konali triedne kolá v prednese poézie a prózy v rámci súťaže Hviezdoslavov Kubín. Najlepší recitátori postúpili do školského kola, ktoré sa uskutoční 8. marca 2017 o 14.00 v obecnej knižnici v Ráztočne. Všetkých rodičov srdečne pozývame na túto recitačnú súťaž. Istotne počas nej nezabudneme ani na všetky ženy, ktoré majú v tento deň sviatok.

Základný lyžiarsky a snowboardový výcvik

V dňoch 6. - 10. februára 2017 sa uskutočnil Základný lyžiarsky a snowboardový výcvik. Zúčastnilo sa ho 13 žiakov našej školy. Premiérovo sme denné dochádzanie na Rematu zamenili za celotýždňový pobyt v lyžiarskom stredisku v Jasenskej doline. Tento kurz sa uskutočnil aj vďaka účelovo viazanej štátnej dotácii. Na toto zimné stredisko máme všetci len tie najlepšie spomienky a odnášame si odtiaľ veľa krásnych zážitkov.

Hviezdoslavov Kubín

Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

8.marca sa v obecnej knižnici v Ráztočne uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. Z triednych kôl do neho postúpilo 14 najlepších recitátorov. Nesúťažne sa predstavili aj dve šikovné recitátorky z prvej triedy. A keďže súťaž pripadla na Deň žien, venovali sme toto podujatie aj všetkým žienkam. Miesto kvietku sme im však darovali kúsok recitačného umenia v podaní ich ratolestí. Zo školského kola, ktoré sa nieslo v príjemnej zábavnej atmosfére, porota posunula do okresného kola dve najlepšie recitátorky, jednu z prvého a jednu z druhého stupňa. Obe predniesli veselé prozaické príbehy a získali si sympatie publika. Dúfame, že podobne pobavia porotu aj na okresnom kole v Prievidzi.

Zápis do materskej školy

Oznamujeme rodičom, ktorí majú záujem prihlásiť svoje dieťa do našej materskej školy, že zápis prebieha priebežne. Zapísať deti a informovať sa môžete priamo v materskej škole, resp. u riaditeľky školy denne od 7.00 do 16.00. Ďakujeme za prejavenú dôveru.

"Workshopovanie" o zdraví a tanci v MŠ

17.marca škôlkari spolu s rodičmi absolvovali jednu milú, poučnú a zároveň veľmi zábavnú hodinku s pani učiteľkou Daškou Ďurčovičovou, ktorá u nás učí tanečnú výchovu. V rámci svojho voľného času a bezplatne prišla popoludní do MŠ, aby nám povedala niečo o vplyve tanca na zdravie dieťaťa. Hovorili sme o správnom držaní tela, správnom dýchaní či životospráve, o sile vôle a formovaní charakteru. Vďaka praktickým cvičeniam sa deti a rovnako aj rodičia naučili mnoho dobrých spôsobov, ako žiť zdravšie a športovať efektívnejšie.

Ľahšie školské tašky

Od 3.apríla 2017 si naši druháci, tretiaci a štvrtáci nemusia nosiť z domu do školy učebnice. Z dôvodu nízkeho počtu žiakov si v týchto ročníkoch môžeme dovoliť poskytnúť deťom jednu sériu učebníc na doma a druhú na prácu v škole. „Cestovanie“ učebníc v ťažkých školských taškách bude mať teda aspoň na čas pauzu. Aj to je výhoda malých kolektívov v našej škole.

Nocovanie v škole

Hovorí sa, že každá noc má svoju moc. A taká, ktorú môžu deti stráviť v škole, má nielen moc, ale aj veľké čaro. Priam rozprávkové. A presne taká bola Noc s Andersenom v základnej škole v Ráztočne.

Škola sa do medzinárodného projektu zapojila už šiestykrát. A tak sa 31. marca popoludní začali školské chodby zapĺňať deťmi túžiacimi prežiť noc s knihou a o knihe. Tento rok zažilo Noc s Andersenom približne 10 400 slovenských detí, z ktorých 69 bolo z Ráztočna. Tu sa „čitateľská noc“ niesla v znamení Andersena, Dobšinského a Heviera. Traja páni detského rozprávkového sveta sprevádzali aktivity detí po celú noc.

Nočný maratón s knihou otvoril starosta Ráztočna Ivan Škrteľ, ktorý deťom prečítal rozprávku O troch grošoch od Pavla Dobšinského. Ušká, ktoré pozorne počúvali, a hlávky, ktoré si veľa pamätali, využili potom svoje poznatky o rozprávke pri večernej „kvízhre“ v areáli školy. Tú si pre žiakov prvého stupňa pripravili ich starší spolužiaci. Okrem nej sa všetci „andersenovci“ navzájom zabávali aj inými tvorivými aktivitami. Nechýbalo hľadanie knihy v tme, nočný „baterkový“ pochod, dramatizácia rozprávky, spoločná kresba či individuálne čítanie obľúbenej knihy. Príjemným spestrením podujatia bolo vystúpenie Borisa Kováča, umeleckého riditeľa Divadla Hotel Maria z Banskej Bystrice, ktorý zábavným spôsobom a priamou spoluprácou s divákmi ukázal žiakom spôsoby správneho vnímania slov či celých umeleckých obrazov. Ale to ešte ani zďaleka nebolo všetko. Čitateľské aktivity striedali aktivity pohybové – futbal, vybíjaná, stolný tenis. Športovým vrcholom noci sa stal určite polnočný futbal, na ktorý sa „veľkáči“ tešili už dva týždne dopredu.

Detská duša bola nasýtená, ale bruško tiež. O zdravé ovocné občerstvenie i sladké maškrty na dobitie energie sa postarali ústretoví rodičia a pani kuchárky. A hoci bolo aktivít neúrekom a dôvodov na únavu ešte viac, niektorí vytrvalci dodržali svoje predsavzatie - nespali a „andersenovali“ až do rána.

Všetci účastníci Noci s Andersenom získali pamätný preukaz, ktorý škole poslal jej samotný organizátor – knižnica BBB v Uherskom Hradišti. Táto drobnosť im bude pripomínať čas, keď boli v škole až do rána a ... výnimočne im to vôbec neprekážalo.

Otvorené hodiny na prvom stupni

Býva zvykom, že skôr, ako predškoláci absolvujú zápis do 1.ročníka a zasadnú do školských lavíc, majú možnosť urobiť si jednu malú „generálku“. Počas otvorených hodín si totiž môžu vyskúšať, aké je byť chvíľku „skoroprvákom“. Túto možnosť využili predškoláci z Jalovca i z Ráztočna. Priamo na vyučovaní v našej škole si testovali svoje znalosti a zručnosti, aby zistili, či už sú na veľkú školu pripravení a môžu ísť od septembra naostro!

Zápis detí do 1. ročníka

V pondelok 3.apríla prebiehal v našej škole zápis detí do prvého ročníka. Je to deň, na ktorý sa mnohí predškoláci tešia. Pri vstupe do triedy plnej úloh však akosi zvážneli. Akoby si uvedomili dôležitosť chvíle a sústredili sa na podanie čo najlepšieho výkonu. Túžba dokázať, že sú titulu prváčika naozaj hodní, ich hnala vpred. A tak prekonali aj prvotnú trému a snažili sa ukázať, ako sa vedia dobre orientovať v priestore, ako poznajú farby, zvieratá, čísla, akí sú kamaráti s farbičkami a čo všetko sa dokážu naučiť naspamäť. V príjemnej atmosfére sa okrem iného zoznámili aj s prostredím triedy i pani učiteľkou, ktorá bude budúci školský rok ich školskou mamou.

Zápis prvákov 2017

Deň Zeme

Jaj, ten apríl 22, to je ale deň!

Sviatok totiž oslavuje naša krásna Zem.
Byť s ňou priateľ vždy a stále je náš veľký sen,

chrániť ju a zveľaďovať chceme s láskou len.
Ako moc ju radi máme, vravieť nemusíme,

vlastnou prácou o jej krásach chodby zaplníme.

A na dvore pred školičkou stromček zasadíme,
nech sa z neho cestou domov veľmi potešíme.

MajálesDeň matiek

Oslávili sme Deň matiek

14. mája sa ženy, žienky, maminky i babinky stretli v dome kultúry, aby si spoločne posedeli, zabavili sa, ale hlavne spolu oslávili Deň matiek. Obec Ráztočno sa postarala o priestory a pohostenie, naša škola zase o kultúrny program. Pohodové sviatočné popoludnie v príjemnej atmosfére malo všetkým pripomenúť, aké výnimočné miesto zastávajú v našich životoch NAŠE MAMY. Ale nielen ony. Kvietok a slová vďaky si v tento deň zaslúžia aj všetky ostatné žienky, ktoré to s nami niekedy tiež vedia „AKO MAMA“.

Tetušky, ktoré nám pofúkajú odreté kolená ako mama.
Susedky, ktoré nás na ulici pohostia voňavými koláčikmi ako mama.
Pani učiteľky, ktoré sa s nami radujú i trápia ako mama.
Kamarátky, ktoré nás v ťažkých chvíľach objímu ako mama.

Týmto i ďalším „iným mamám“, ktoré v živote stretávame, patrí naše ĎAKUJEME.

Družstvo mladých zdravotníkov

Naši malí veľkí zdravotníci na okresnej súťaži

Sú mladí, zvedaví a učenliví. Chcú poznať ľudské telo, starať sa oň a naučiť sa mu pomáhať. A preto navštevujú zdravotnícky krúžok pod vedením p. uč. Ťapušíkovej. A pod jej vedením sa pravidelne každý rok zúčastňujú súťaže DRUŽSTVO MLADÝCH ZDRAVOTNÍKOV. Získali v nej už niekoľkokrát prvé miesto, a tak si aj tento rok išli overiť svoje schopnosti.

17. mája sa naši „zdravoťáci“ v Prievidzi stretli so silnou konkurenciou, aby si zmerali sily vo vedomostných a praktických disciplínach. V záverečnom bodovaní skončilo družstvo žiakov 3.-5. ročníka na 4. mieste z ôsmich, pričom z celkového počtu 105 bodov stratilo len 6. Družstvo žiačok 7.-9. ročníka obsadilo v konkurencii 19 družstiev 3. miesto so stratou len 4 bodov z 240.

Blahoželáme nielen ku krásnemu úspechu, ale aj k bohatým vedomostiam a zručnostiam, ktoré žiaci získali vďaka zodpovednej príprave.

Majáles

K máju patrí Majáles

Máj je lásky čas. Ale i tanca čas. S týmto mesiacom sa totiž spájajú nielen májové bozky, ale aj májové veselice. A obec Ráztočno nie je výnimkou. Už tretí rok Rada rodičov pri našej základnej škole a pár obecných nadšencov organizujú v dome kultúry májovú zábavu pre celú obec. 27. mája sa v príjemnom prostredí domu kultúry, s dobrou hudbou a zábavným programom zabávalo viac ako 100 ľudí, ktorí okrem iného prišli podporiť aj vzdelávanie v obci. Výťažok z tomboly totiž organizátori každoročne venujú práve našej škole. Ďakujeme.

Deň pre rodinu a školu

Deň pre rodinu a školu – takýto názov sme vymysleli pre spoločnú turistickú vychádzku učiteľov, žiakov, rodičov i priateľov školy. Príležitostí na to, aby sme sa všetci spolu stretli v neformálnej atmosfére, je totiž počas roka veľmi málo. A tak sme sa 31.mája v rámci cvičenia na ochranu života a zdravia vybrali spolu so všetkými, čo mali chuť pridať sa k nám, do prírody. Naše kroky viedli najskôr k partizánskym bunkrom, kde sme si pripomenuli obdobie SNP. Odtiaľ sme sa vrátili do Suchého. V dobrom počasí a pohodovej atmosfére sme si príjemne oddýchli. K dobrému relaxu prispelo aj občerstvenie, ktoré zabezpečil obecný úrad a prichystali naše pani kuchárky. Ďakujeme.

Deň detí

Deň detí v našej škole

Všetky deti si zaslúžia byť obdarované. A ich spoločný sviatok, Deň detí, je na to veľmi vhodná príležitosť. Nielen materiálne dary či veľké oslavy musia byť krásnym darčekom. Aj inak prežité vyučovanie, kedy sa neskúša, nepíšu sa písomky a deti majú pripravený zábavný program, môže ich srdcia potešiť. A tak tomu bolo aj 1. júna v našej škole. Vlastne v okolí školy. Areál sa už o 9.00 zaplnil atrakciami najrôznejšieho druhu, ktoré si starší spolužiaci pripravili pre svojich mladších spolužiakov. Na svoje si prišli športové typy, šikovné hlavičky i zruční majstri. A ani škôlkari sa nedali zahanbiť. Príjemné dopoludnie strávené na slniečku sme zakončili veselým divadelným predstavením „Cisárove nové šaty“.

Celý týždeň sme sa hýbali a hýbali a hýbali

Áno, presne tak, naša škola sa v týždni od 29.mája do 2. júna rozhýbala viac ako inokedy. Zapojila sa do akcie MOVE WEEK, teda Týždeň v pohybe. A tejto myšlienke sme prispôsobili aj program v škole. Vyučovanie každé ráno začínalo nielen pravidelnými rozcvičkami hláv, ale aj celého tela. V utorok sme si užili bežecké disciplíny, v stredu turistickú vychádzku spolu s rodičmi, vo štvrtok športovo-zábavné aktivity v rámci osláv Dňa detí a v piatok sme si v ŠKD dopriali tancovačku. Týždeň s nenápadným spolužiakom „Pohybom“ bol naozaj fajn.

Vážení rodičia!

Deti, ktoré chcete odhlásiť zo stravy v dňoch

28.6.2017, 29.6.2017

a

30.6.2017

je potrebné nahlásiť

do 26.6.2017 do 9.00 h.

Po tomto termíne nie je možné dieťa odhlásiť.

Tel: 0948606669, 0908226081

Ďakujeme za pochopenie.

Žiaci základnej školy sú
dňa 30.6.2017 zo stravy odhlásený.

Úspechy školy v športe

Úspechy školy v športových súťažiach

Sme síce malá škola, ale aj v takej sa nájdu talentované deti, napr. aj v oblasti športu. Počas školského roka sme sa zúčastnili viacerých súťaží a získali pekné umiestnenia. Z nich tie najkrajšie boli:

- 2. miesto v obvodnom kole v stolnom tenise

- umiestnenia na Handlovských športových hrách:
1. miesto v behu na 600m - žiačka 7. ročníka
2. miesto v hode kriket. loptičkou – žiačka 8. ročníka
1. miesto v hode kriket. loptičkou – žiak 8. ročníka
2. miesto v behu na 50m – žiačka 2. ročníka
2. miesto v behu na 400m – žiačka 2. ročníka

- 4. miesto v behu na 600m na Letnej olympiáde – žiačka a žiak 7. ročníka.

Naši športovci svojimi výkonmi opäť potvrdili, že to, že sme malí, ešte neznamená, že nič nedokážeme.

Dramatizácia

Slobodu tvorivosti

Tvorivých úloh zo slovenčiny dostali naši deviataci v tomto školskom roku niekoľko. Najskôr si vždy trošku pofrfľali, ale potom vždy zabrali a z ich prezentácií nakoniec vyšla vždy príjemná a veselá hodina. Tou úplne poslednou „tvorivkou“ bola ich vlastná dramatizácia Shakespearovej tragédie Rómeo a Júlia. Obe triedne skupiny, Čučoriedky (dievčatá) aj Hráškovia (chlapci) predviedli natoľko moderné spracovanie, že z tragédie bola nakoniec komédia. ? (Iné sa ani nedalo čakať od tejto veselej partie). Víťazkami „Gréckych dvorných hier“ sa síce stali zodpovednejšie dievčatá, ale zabavili sme sa všetci. A o to predsa išlo. Zahodiť memorovanie a povoliť uzdu tvorivosti a zábave.

Odmena na konci školského roka

Celý školský rok sme sa veľa učili a aj sme sa veľa naučili. A svoju cestu poznávania sme na jeho konci zavŕšili poznávacím zájazdom do Budapešti. Jednoducho, dopriali sme si po tvrdej práci pekný výlet. Navštívili sme Tropikárium a mesto ako na dlani sme si pozreli z vyhliadkového miesta Citadela. Obecnému úradu Ráztočno touto cestou ďakujeme za finančný príspevok, vďaka ktorému sme mali možnosť vidieť veľa krás za málo peňazí.

Posledný tanec

Prvý rok tanečnej výchovy v našej škole bol veľmi vydarený. Niektoré deti síce začínali veľmi neisto, no postupne si vďaka citlivému vedeniu p.učiteľky Dašky Ďurčovičovej tanec našiel miesto v ich srdiečkach. O tom, že si počas roka každý z nich našiel v tanci svoj štýl a aj istý druh zábavy a relaxu, svedčila i posledná vyučovacia hodina tanečnej výchovy. Decká sa počas nej poriadne uvoľnili, vybláznili a ukázali svoje tanečné kreácie. Miesto vysvedčenia či medaily získali „srdce tanečníka“ a traja „najtanečnejší tanečníci“ aj symbolický pohár. Ale... všetci boli výborní. Takže si budúci rok hádam dajú aj „druhý level“.

Zvieratká v škole

Posledný týždeň v školskom roku, keď už je dobojované, máme trošku času aj na aktivity, ktorým sme sa počas roka nemohli venovať. A tak si deti z prvého stupňa priniesli do školy svojich domácich miláčikov. A o zábavu bolo postarané.

Rozlúčka s deviatakmi

Bolo ich dvanásť

Rozlúčili sa oni s nami,

rozlúčili sme sa my s nimi.

Ďalej kráčajú vlastnou cestou,

hľadajúc si správne miesto.